Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Rabelais Fr. 640.
z Rábí Vilém 91.
z Rabšteina Jan 91, 100, 101; - Pluh Kašpar 405, 406, 411; - Prokop 48, 73, 90.
Račice u Vodňan 400.
Rakousy 109, 128, 322, 325, 328, 383, 601, 607, 734.
Rakouské mocnářství, pokusy u utvoření jeho 109, 129, 324; založení jeho 336-337; povaha jeho 319-320.
Rakovník 540, 588, 605, 614.
Rakušané 18, 129, 725.
Ramé 678.
z Raumentalu Kopp 394.
Reformace česká 4, 8, 23, 381; vliv její v Německu 361, 362; 381, 441-442, 497, 543, 556.
Reformace německá 361, 366, 373, 374, 442, 617.
Respublica Bojema 599.
Rezek Fabian, administrator strany podobojí (1590-1593) 539.
Rieger Fr. L. 166, 294.
Richelieu 645, 648, 651, 722.
z Riesenberka Švihovský Břetislav 332.
z Riesenburka páni 95, 306.
Robenhaupt Mikuláš 332.
Roh Jan, biskup bratrský 391, 397, 546, 576.
Roháč Jan z Dubé 10.
Rokycana Jan 10, povaha 13-16; 18, 21, 27, 36-38, 41, 42, 45, 46, 48, 69, 72, 73, 79, 91, 115, 133, 134, 215, 222, 234, 236, 237, 241, 243-252, 287, 515.
Rokycany 440, 588.
Rolnictví v Čechách 6, 18, 601, 609.
z Ronova Vilém Křinecký 403, 404, 411.
z Rórova Melichar Rór 587.
z Rosenberka páni 95, 135, 305, 330, 332, 493; - Jan 55; Jošt biskup Vratislavský 64, 65, 72, 80, 91, 92, 100, 112, 242; - Oldřich 19, 20, 22, 27, 28, 30, 31, 80, 96; - Petr 278, 284, 330; - Petr Vok 194, 566, 567, 595, 596, 603, 605, 614, 651, 666, 676, 682, - Vilém 507, 511, 513, 514, 522, 529, 565-567, 596, 625, 630.
z Roupova Václav Vilém 728; povaha 709, 712.
Rožďálovský Václav 370.
z Rožmitála Johanna viz Johanna manželka krále Jiřího; - Lev 312-315; - Zdeněk Lev 120, 179, povaha 274-275, 276, 277, 280, 282, 306, 310, 330; kandidat trůnu král. 331, 332, 334, 336, 340, 345, 346, 356.
Rucký Kašpar 667.
Rudolf II. 405, 410, 412, 473, 481, 487, 491; přijat za krále čes. 527; povaha 531-534; 563, 566, 568, 574-576, 581, 583, 587, 589; umělecké sbírky jeho 626; podporovatel alchymie 648, 650; choroba duševní 654, 655, 680, 681, 683; poměr k arciknížeti Matiašovi 653-659, 665-668; mír Libeňský 668; ústupky stavům ve věcech politických 669; jednání o majestat 669-674; pád císaře 680-683; smrt 684; úvaha obecná 685; 686, 689, 691, 693, 716, 719.
Rudolf IV., vévoda rakouský 326.
Rudolf legat 104.
Rumpf 650.
Rüdinger Esrom 544, 547.
Rybníkáři 603.
Rychnov 418, 543.
z Rychnova Jan 241.
Rychnovské panství 241, 245.
Rychnovský synod 256, 257.
Rytířský stav 135, 169; nedostatky jeho 170-171, 194, 399, 400, 407, 592, viz Šlechtu.

zpět na obsah