Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Salmeron jesuita 447.
San Clemente 649.
Santorinský biskup, viz Augustin Lucian.
Sasko 19.
Saští knížata 113, 114.
Savojský vévoda 722.
Schmidt Jáchym 560.
Schwenkfeld 442.
Scribonius Jindřich 452, 458.
Sedan 726.
Selender Volfgang, opat broumovský 710.
Selim sultan 505.
Selský lid v Čechách 35, 127, 159, 176, 180-185; zákon z roku 1487 utvrzuje poddanství lidu selského 186-188; 189-203, 342, 528, 593-604, 607, 734-735.
Senomaty 540.
Severus Volfgang 474.
Sezima Jan z Ústí 703.
Sibíňsko 110, 434, 655, 657, 691, 692.
Sickingen 365.
Sidonský biskup, viz Filip de Novavilla.
Sigmund, císař německý 5, 10, 20, 28, 32, 33, 37, 92, 142-144, 203, 216, 299, 604, 730.
Sigmund I. král polský 277, 306, 312, 314, 327, 330.
Sigmund II. August, král polský 424, 512.
Simonetta 447.
Sion 10.
Sion, viz Klášter Hradiště.
Sionský Matěj, viz Mach.
Sixt IV papež 122, 133, 149.
Sixt V. papež 562.
Sjezd stavů pod obojí (1478) 137, 138; (1524) 375-376; (1618 v březnu) 711; (1618 v květnu) 712.
Skála Pavel ze Zhoře 551, 568, 592, 623, 643, 680, 719, 729.
Skuteč 247.
Slánský Václav 136.
Slaný 481, 713.
Slavata Adam z Chlumu 569; Vilém z Chlumu 551, pohnutky přestupu k víře katolické 569, 570; 576, 595, 649, 660, 674, 676, 682, 689, 703-720, 725.
Slezané 34, 70, 157, 406, 713, 724.
Slezany 426, 427.
Slezsko 19, 34, 56, 97, 98, 102, 110, 112, 117, 121, 124, 127, 128, 303; reformace 373; 471, 586, 736.
Slováci 303.
Slované 5, 17, 33, 131, 583, 634.
Slované jižní 129.
Slované západní 122.
na Slovanech viz Praha, Nové Město.
Smečno Dolní viz Muncifaj.
ze Smiřic Albrecht 712.
Sněmy české (1441) 21; (1452) 31; (1462) 77; (1463) 81; (1465) 99; (1497) 173, 305; (1500) 173; (1508) 274; sněmy generalní (1523) 312; (1526) 332-324; (1527) 338, 342; (1530) 356; (1531) 340, 342; (1537) 384; nedostatky jich 165-166, 167, 174; 178, (1545) 198, 347, 614; (1541) 357; 346-347, 330, 351, 352, 623, (1547) 404; (1547 sněm "krvavý") 413; (1567) 478; (1571) 506; (1574) 507, 597; (1615) 635-637; (1609) 670-672; (1615 sněm generalní) 635-637, 695; (1619) 727.
Sobek Burian z Kornic 370, 372, 375.
Soběslav 666
Socinus 477.
Soliman sultan turecký 311, 314, 329, 384, 398, 433, 434.
Solín Zachariáš, nejslavnější tiskař český 545.
Solnice 418.
Solnohradské arcibiskupství 446, 448.
Soranzo Giacomo 465, 604.
Sorel Albert, historik francouzský 320, 644.
Soud apelační na hradě pražském 353, 408, 584.
Soud dvorský 203, 404.
Soud zemský nejvyšší 163, 174, 175, 341, 404, 689.
Soudy selské 189.
Stanislav ze Znojma 224.
Statky duchovní 7, 95, 126, 487.
Statky korunní 35, 95, 96, 162, 163, 339.
Statky šosovní a svobodné 178.
Staupitz Jan 363.
ze Steinu Jiří 110.
Stěžery 523.
Strakonická jednota 30, 31.
Stránský Pavel ze Zap 580, 599, 606, 622, 633, 707.
Strejc Jiří 516, 549.
Streyn Reyhart 525.
Stříbro 279.
ze Sulevic Kaplíř 726.
Sušický Samuel, biskup bratrský 576.
Svatováclavská smlouva (1517) 177, 178.
Svěcení kněžstva strany pod obojí 138, 484, 485.
Synody bratrské 258.
Synod kněžský (1605) 577.

zpět na obsah