Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Uhry 83, 85, 89, 93, 108, 109, 111, 113, 128, 158, 159, 178, 182, 601, 656, 661, 725.
Ulmská smlouva 722.
Umělecké sbírky Rudolfovy 626.
Umění výtvarná v Čechách 94, 548, 625-627.
Unie evangelická 675.
Ursinus 477.
Úřady královské 163, 350.
Úřady zemské 160-163, 350.
Ústí nad Labem 299, 379, 403, 439, 634.
Ústřední úřady české 163, 353, 584.
Ústřední úřady dvorské ve Vídni 352, 354-356, 582, 584.
Utraquism 6-10; příčíny slabostí 11-12; 13-16, 125-126, 133; nebezpečenství reakce katolické 20 vede k ustavení víry a kázně 21; Praha vrácena horlivé straně utraquistické vítězstvím Jiříkovým 29; smlouvání s Římem 37, 38-39, 40, 73-76; zrušení kompaktat příčinou nového boje s Římem 76-77; znovuzřízení strany (1478) 137, 138; Nový převrat v Praze 147-149; Smlouvou Kutnohorskou zjednána rovnoprávnost náboženská 151-152; úpadek církve utraquist. a spory rozžírající stranu utraquist. 205-211, 269, 365, 366, 370. Styky s lutherany 374, 379; zachráněna reakcí Paškovou v Praze 377-378 a potom králem Ferdinandem I. 386, 432, 433; chování její na sněmě r. 1575 515-522; pokračující úpadek 480-486. Agonie její 534-540; pokusy o znovuzřízení strany staroutraquistické úsilím Pavla Michny 712.

zpět na obsah