Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Václav IV. král český 141, 184, 730.
Václav děkan kutnohorský 432.
Valdenské obce 361.
Valdenští 211, 234, 237, 245, 248.
z Valdšteina Adam 715; Henyk 594; Jan 494, 515, 522, 526.
Valenský Řehoř jesuita 699.
Vaníčkovic Ziga 281, 377.
z Vartenberka Adam 417; Jan 313, 350, 375; Ladislav 295.
z Veleslavína Daniel Adam 190, 195, 296, 554, 555, 599, 610, 621, 628, 638, 714.
z Veleslavína Samuel Adam 714.
z Vechty Konrad 451, 452.
z Veitmile Sebastian 350.
Velenský Oldřich z Mnichova 296.
Veliké obce 278, 346, 408.
Velserová Filipina 421, 495.
Vestfálské úmluvy 643.
Vetterus, viz Strejc Jiří.
Vídeň 40, 80, 81, 109, 329, 339, 431, 449, 453, 457-460, 519, 553, 582, 592, 690, 710, 716.
Vídeňské biskupství 458.
Vídeňský konkordát 39.
Vídeňský mír 656-658.
Vidim 523.
Vilém, vévoda bavorský 332, 648.
Vilém Mlčelivý 562, 645, 648.
Vilémov 111.
Vilémovský klášter 221, 222.
Vilímek Jan, viz Táborský Jan.
Vilímovští 221.
Villeroy 668.
Villery 700.
Vilšteinské příměří (1540) 31.
Vittelsbachové 81, 332.
Vittenberk 365, 366, 372, 373, 388, 397, 399, 419, 442, 498, 504, 548, 573.
Vittenberská universita 362, 370, 520, 549.
Vladislav II., kandidat trůnu českého 114; volený král český 119-125; 133; strannictví náboženské 135-137, 139, 140, 143-145, 149, 150, 152-158; král uherský 159; 161-164, 166, 167, 171, 173, 175, 177, 198; úpadek Čech 203, 249, 265, 266; v Praze 270, 271; povaha 123-124, 272-273; 274, 275; smrt 276; 277, 284, 286, 287, 291, 303, 306, 307, 309, 314, 343, 415, 528, 714.
Vladislavovo zřízení zemské 164, 171, 172, 186, 669.
Vlk Valentin 146.
Vodňanský Jan 214, 388.
Vodňany 223.
Vojenská moc česká 162, 348; úpad její 604-606; 726-728, 733.
Vojsko rakouské 348, 582.
Vorličný Pavel 555.
Vormská smlouva (1521) 328.
Vratislav 56, 62, 69, 71, 81, 82, 85, 97, 98, 100, 101, 103, 110, 112, 127, 301, 303, 373, 477, 485, 587.
Vršovice 199.
z Vřesovic Krištof 431, 432; Václav 510, 519; Vilém 706.
ze Všehrd Jan Šlechta 90.
ze Všehrd Viktorin Kornel 90, 156, 168, 193, 198, 200, 201, 203, 289, 291, 292, 294, 297, 620.
Vzpoury selského lidu 180, 182, 201, 603, 735, 736

zpět na obsah