Česká čítanka - Denis- Konec sam. české -

Šamonice 602.
Šamotuly 547.
Šejnocha Šebastian 417, 420.
Šestiměstí lužické 301.
Šidlovecký 327.
Šindel Jan 282.
Šišmánek Václav, administrator strany podobojí (1520-1523) 371, 372.
Škoda Martin, biskup bratrský 390.
Školství v Čechách 618; v Jednotě bratrské 619, 622.
Šlechta česká 18, 95, 103, 100, 126, 153-160, 161-164; nedostatky její 165-167; 252, 167-173, 175, 178, 179, 181, 184, 197, 190, 195, 200-203, 204, 358, 405, 407, 410, 411, 425, 476, 527, 589, 591, 607, 613, 614, 733-735.
Šlikové hrabata 301, 305; Štěpán 601, 602; Jáchym Ondřej 592, 631, 706, 713, 717, 730.
Šmerhov 523.
Španělsko 128.
Španovský Michal z Lisova 510, 519, 524.
Štefan Ondřej, biskup bratrský 516; 517, 549.
Štěpán biskup Valdenský 248.
Štěpán kněz kroměřížský 237.
Štěpán Marcel 142.
Štěrboholy 668.
ze Šternberka páni 135, 177, 249, 306; - Adam 561, 570, 649, 714, 716; - Zdeněk 55, 97, 98, 101, 105.
Šteyer jesuita 550.
ze Štítného Tomáš 228.
Štokholm 667.
Šturm Václav jesuita 233, 565.
Štyrsko 719.
Štyrský protestantism 706.
Šúd Eliáš ze Semanína, administrator společné konsistoře (1609-1614) 679.
ze Švamberka páni 135; - Bohuslav 602; - Jan Jiří 666; - Krištof 266.
Švarc Jindřich ze Semanína bratr 517.
ze Švihova Břetislav 332.
Švýcarsko 128, 454.

zpět na obsah