Česká čítanka - Havlíček - Epigramy - Copyright-

Zkratky pramenů a literatury

ČV - Česká včela. Časopis věnovaný literatuře, uměním a zábavě.
DH - Duch Havlíčkův. Sešit a opisy Havlíčkových epigramů a básní.
E 45 - Epigramy 1845. Havlíčkova rukopisná sbírka epigramů z r.1845.
KnV - Karel Havlíček Borovský, Kniha veršů. Ed.Miloslav Novotný. Praha 1938.
Kor. - Korespondence Karla Havlíčka. Ed.Ladislav Quis. Praha 1903.
OŽ - Obrazy života. Domácí ilustrovaná biblioteka zábavného i poučného čtení.
Rach.IV. - Rachejtle. Humor a satyra. Svazek IV. Vyd. Fabián Čočka (t.j. Václav Čeněk Bendl Stránický), Jičín 1855.
rkp. - Havlíčkův rukopis.
SKH I. - Spisy Karla Havlíčka, svazek I. Básně. Ed. Ladislav Quis. Praha 1906.
Š. - Šotek. Příloha k Národním novinám (leden-duben 1849, 11 čísel).
ZS I,II. - Zpěvník slovanský I, II. K obveselení mysle na světlo vydal Vojtěch (t.j.V.Náprstek). Vídeň 1848.

zpět na obsah