Česká čítanka - Havlíček- Národní noviny -

Vládním novinám

(N. N. 25. srpna 1849.)

Vládní naše noviny, a sice tenkráte německé i české, uznaly opět za dobré, vynaložiti na nás něco ze svých otcovských napomenutí a ponaučení.

Že "Präger Zeitung" svého bývalého spolupracovníka a nynejšího ministra hr. Thuna proti nám všemožně zastávati musí: o tcm není ani zapotřebí pochybovati. My také nemáme proti tomu nic co namítati: čtenářstvu našich novin jest knížka p. hraběte přístupná, my sami radili jsme ve svém článku, aby si každý tuto knížku p. hraběte přečetl, a proto jest svědomí naše zcela upokojeno, neboť každý poznati může, jestli jsme p. hraběti něco nespravedlivě vytýkali. A pro několik nadávek, kterých se nám od "Prager Zeitungu" již beztoho dříve v úplném důstatku dostalo, nebudeme si zoufat: my přejeme "Prager Zeitungu" jeho moudrost státnickou, jeho učenost, jeho logiku, jeho populárnost, jeho většinu! - tak mu to všechno přejeme, že ani trochu nezávidíme! a při tom jsme tak skromni, že sobě ani jednu z vlastností "Prager Zeitungu" míti nežádáme.

K odpovědi pohnuly nás tentokrát jen některé věci, které se v "Prager Zeitungu" příliš často opakují, a ve kterých se "Prager Zeitung" odvolává vždy na to, že prý veřejné smýšlení jest na jeho straně, že veřejné smýšlení v Praze jest proti městské radě, ba dokonce ještě praví, že nepochybuje o tom, že všichni čtenářové "Národních Novin" smýšlejí tak jako redakce "Prager Zeitungu." - Co mají podobné věci znamenati? My nevíme jiné odpovědi na to, nežli to, co obyčejně říkával onen p. učitel, totiž: "Smějte se, hoši!" Kdyby smýšlelo čtenářstvo "Národních Novin" tak jako redakce "Prager Zeitungu," odkud pak by se vzalo toto naše čtenářstvo? Proč pak by všichni nečtli raději "Prager Zeitung" aneb jeho českou sestřenici "Pražské Noviny"?

A jaký hrdina jest p. redaktor "Prager Zeitungu", jak on beze vší světské bázně vyjevuje své politické náhledy, ukryt jsa pod perutěmi vojenské vlády, a jak hrdinsky nám umí pohrozit! Věru učiněný Bayard: "Das Uebrige wird sich auf einem Wege ergeben, auf welchem die Warte N. N. nicht steht!u praví nám p. redaktor "Prager Zeitungu", dávaje nám na srozuměnou, že jsou ještě na světě vojenské soudy a Stockhaus. Věru nic není na tomto světě tak velikolepé, jako politické hrdinství vládního redaktora! -

zpět na obsah - Další: Národní české divadlo