Česká čítanka - Heyduk - Výbor básní - Copyright-

Průvodem

Básně z roku 1865 s.I., obsahující Jižní zvuky, Dozvuky vlašské, Vlast a Znělky vydávám po druhé v užším výboru. Při prohlídce nalezl jsem tolik nedopatření svých, sazečských i korrektorských, že bezvolně bylo mi učiniti mnohé opravy, chtěl-li jsem, aby z knihy aspoň něco vytištěno bylo ve vydání souborném. Přítel nakladatel, chtě mě ondy překvapiti sebral rukopis a dal ho do tisku v prázdninách 1865, když jsem se toulal v Porýní, nedbaje, učiněn-li již výbor čili nic. Po návratu mém bylo k tomu již pozdě. - Co ondy se nestalo, učinil jsem teď; větší vady jsem mýtil, mnohé pak básně zcela vypustil, a zajisté na prospěch knihy.

A. H.

zpět na obsah - Další: Jižní zvuky