Česká čítanka - Hrejsa - Jan Végh -

[Úvod]

Z nejznámějších ev. kazatelů z doby toleranční v Čechách je Jan Végh.1 Vynikl jako horlivý duchovní správce, který po dlouhá léta pracoval jako jeden z nejvýznačnějších dělníků Páně na roli toleranční církve, zasloužil se velice i tím, že vydal tiskem řadu církevních spisů pro toleranční sbory, z nichž některé dosud jsou v oblibě, a nadto zanechal hojné a podrobné zápisky, v nichž líčí současné toleranční poměry a i vznik tehdejších evanj. sborů. To vše vedlo k tomu, že Jan Végh budil vždy živou pozornost v české ev. církvi. Když pak letos 1. února bylo tomu 100 let, co tento vynikající pracovník odpočinul od prací svých, mimoděk vzpomínáme tím živěji jeho nezapomenutelného díla v naší církvi a rádi se zamýšlíme nad jeho životem i činností.

zpět na obsah - Další: Prameny zpráv o Véghovi