Česká čítanka - Hrejsa - Toleranční patent -

[Úvod]

V těchto dnech a jmenovitě dne 13. října vzpomínati bude více než jeden milion evangelíků v naší republice dne pro ně nad jiné významného, dne vydání Tolerančního patentu, 13. října 1781. A spolu s nimi zamyslí se nad tímto dnem a jeho významem i všichni ti v naší republice, kdo mají porozumění pro významné chvíle v životě našeho národa a zvláště v jeho životě kulturním. Vždyť vydání Tolerančního patentu není jen záležitostí československých evangelíků, nýbrž je to událost hlubokého významu pro celý rozvoj našeho lidu a pro rozvoj duchovního života vůbec. Toleranční patent a události s ním souvisící a celý ten duch, který tenkrát zavanul lidstvem a vedl k náboženské toleranci neboli snášelivosti, jsou projevem zřejmě nové doby, silně odlišné od doby dřívější, nám pak a životu dnešní doby daleko bližší, než byla doba předtoleranční. A tu je arci nemálo zajímavé zamyslit se nad takovou dobou, kdy se rodil nový duchovní život lidstva, a ujasniti si, co nezdravého bylo tenkráte překonáno a co zdravého a dobrého se uplatnilo, aby vedlo k zdravějším a lepším poměrům pozdějším, až i k poměrům dnešním a budoucím.

zpět na obsah - Další: Poměry předtoleranční.