Česká čítanka - Hýzrle- Život -

Jindřich Hýzrle z Chodů

Život, v němž se obsahují někderé jízdy a tažení

[Předmluva autora]

Kratičká zpráva zplození mého

Kapitola 1 - Léta Páně 1587. Poznamenání první jízdy z Prahy do Vídně s Jeho Milostí arciknížetem Arnoštem. Na 12. rok stáří věku mého

Kapitola 2 - Léta Páně 1593. Poznamenání prvního tažení a jízdy z Grazu do Nýdrlantu s Jeho Milostí arciknížetem Arnoštem. Již věku mého na 19. rok, a čeho sem v témž tažení povědom byl

Kapitola 3 - Léta Páně 1594. Poznamenání jízdy z Brysle do Antorfu s Jeho Milostí arciknížetem Arnoštem. Již na 20. rok věku mého

KAPITOLA 4 - Audiencí při Jeho Milosti arciknížeti Arnoštovi

Kapitola 5 - Léta Páně 1595. Poznamenání Jízdy z Nýdrlantu do Uher, kderou sem jako aventurio již věku mého na 21. rok učinil, a co se v témž tažení zběhlo

KAPITOLA 6 - Léta Páně 1596. Poznamenání třetího tažení do Uher pod panem Vilímem Trčkou, nejvyšším nad 3000 německejch knechtů. Již na 22. rok věku mého.

KAPITOLA 7 - Poznamenání jízdy z ležení od Hatvánu do Prahy, a jak mi se vedlo

Kapitola 8 - Léta Páně 1603. Poznamenání štvrtého tažení do Uher za rytmistra nad 100 konmi pod nejvyšším panem Šternberka, a co se v témž tažení zběhlo. Juž věku mého 29 let

Kapitola 9 - Léta Páně 1604. Poznamenání pátého tažení mého do Uher, kderé sem za rytmistra nad 150 koňmi pod panem Wolfem Ilburkem z Vřesovic věku svém 30. léta učinil, a co se přitom zběhlo.

Kapitola 10 - Téhož léta. Poznamenání šestého tažení mého pod panem Wolfem z Vřesovic do Horních Uher za rytmistra nad 150 konmi, a co se v témž tažení zběhlo etc.

Kapitola 11 - Poznamenání jízdy z Prešova skrze Špiskou zem, přes Tatratský Hory a Polsko do Prahy, a jak se nám na té cestě vedlo

Kapitola 12 - Poznamenání jízdy z Prahy do Prešpurku zase k mejm rejtarům léta 1605, již věku mého na 31. rok, a co se v témž tažení stalo

Kapitola 13 - Téhož léta 1605. Poznamenání sedmého tažení mého za rytmistra nad 200 konmi pod nejvyšším panem z Vřesovic

Kapitola 14 - Léta 1607. Poznamenání jízdy do Horní Říše, do Lutrinku, do Frankrejchu, do Engelandu a do Nýdrlatskejch provincí, věku mého 32 líta

Kapitola 15 - Audiencí k Jeho Milosti arciknížeti Albrechtovi

Kapitola 16 - List a rekomandací Jeho Milosti pana landkraběte Fridricha z Hesu panu bratru Jeho Milosti, osoby mé se dotejkající

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (301 kB) ]