Česká čítanka - Jednota- Konfessí Bratrská -

Poznámky

1.1 2 Petr. 1, 19.

1.2 2 Tim. 3, 16. 2 Pet. 1, 21.

1.3 Řím. 1, 2. 2 Petr. 1, 19

1.4 2 Petr. 3, 15, 16. 1 Kor, 2, 13

1.5 Izai 59, 21. Jan. 14, 26. Item 15, 26. Item 16, 13. Řím. 8, 16. 1 Jan. 2, 27. Item 5, 6.

1.6 2 Král. 23, 2.

1.7 2 Pet.1, 21. 2 Tim. 3, 16 Řím. 15, 4.

1.8 Jan. 5, 39.

1.9 Mat. 22, 29.

1.10 Luk. 24, 45. Skut. 16, 14.

1.11 2 Tim. 3, 16. 17. ®alm. 12, 7. Item 19, 8. Řím. 10, 17.

1.12 Jozue. 1, 8. ®al. 119, 86. Isai. 8, 20. Luk. 16, 29. Jan. 5, 39. Item 15, 15. Skut. 17, 11. Item 20, 20. Gal. 1, 8. 9.

1.13 2 Tim. 3, 15.

1.14 Jozue. 1, 8. ®alm. 1, 2. Item 119, 4. 9. 15. 17. 18. 105. 169. Jan. 5, 39. 2 Petr. 1, 18.

1.15 Mal. 2, 7. Mat. 13, 52. 1 Tim. 4, 13. 14. 15. 2 Tim. 3, 14.

1.16 1 Kor. 14, 18. 19.

2.1 2 Moj. 20, v. 1. 5 Moj. 5, 6.

2.2 Mat. 6, 9. Luk. 11, 2.

2.3 Řím. 3, 19. Item 13, 9. Gal. 2, 22.

2.4 Řím. 7, 14.

2.5 5 Moj. 6, 5.

2.6 3 Moj. 19, 18. Mar. 12, 19. Luk. 10, 27.

2.7 Sk. 24, 14. Řím. 10, 10. Jak. 2, 14.

2.8 Tit. 2, 11. Item 3, 8.

2.9 ®al. 34, 12. Item 78, 5.

2.10 ®al. 78, 5. Efez. 6, 4. Kolos. 3, 2.

2.11 Skut. 8, 27. 28. Tit. 2, 12. 1 Pet. 2, 12.

2.12 5 Moj. 6, 13. Mat. 4, 10.

2.13 Jan. 14, 13. Item 16. 23. 26.

2.14 Filip. 4, 6. 1 Tim. 2, 1. 2. Efez. 6, 18. 19. 2 Tess. 3, 1. 2.

2.15 1 Tim. 2, 2.

2.16 5 Moj. 4, 35. 39. Item 6, 4. Item 32, 39. Gal. 3, 20. 1 Tim. 2, 5.

2.17 Mat. 28, 19.

2.18 Luk. 1, 68. 2 Kor. 11, 31. Efez. 1, 3.

2.19 Mat. 5, 44. Řím. 12, 14. Skut. 7, 60. 1 Kor. 4, 13.

3.1 Mat. 28, 19.

3.2 5 Moj. 4, 35. 39. Item 6, 4. Item 82, 39. Mar. 12, 29. Jan. 17, 3. 1 Kor. 8, 4. 6.

3.3 Jan. 17, 3.

3.4 ®al. 102, 28. Řím. 1, 20.

3.5 ®alm. 91, 1. Skut. 7, 48.

3.6 1 Moj. 17, 1. Item. 35, 11.

3.7 ®alm. 139, 7. 8. 9. atd. Izai. 66, 1. Jere. 28, 23.

3.8 Jan. 1, 1. atd. Item 5, 19. Item 14, 1.

3.9 Řím. 11, 36.

3.10 2 Moj. 20, 5. 6. Jakub. 4, 12.

3.11 1 Moj. 21, 32. 2 Moj. 15. 18. Job. 36, 26. ®alm. 90, 2. ®id. 1, 8.

3.12 1 Moj. 17, 1. Item 28, 3. ®alm. 135, 6. Mat. 19, 26. 2 Kor. 6, 18.

3.13 3 Král. 8, 27. Izai. 66, 1.

3.14 4 Moj. 23, 19. ®alm. 102, 27. 28. Mal. 3, 6.

3.15 5 Moj. 31, 21. 1 Král. 2, 3. Skut. 15, 8. Řím. 8, 27. 1 Tess. 2, 4.

3.16 Izai. 6, 3. Jer. 23, 24. ®alm. 139, 68.

3.17 Job. 12, 13. ®alm. 147, 5. Řím. 16, 27.

3.18 ®alm. 119, 68. ®alm. 145, 8. Mat. 5, 44. Skut. 14, 17.

3.19 ®alm. 2, 7.

3.20 Gal. 4, 4.

3.21 Mat. 28, 19. Jan. 15, 26. Gal. 4, 6. 1 Jan. 5, 7.

3.22 Jan. 14, 16. Jan. 15, 26.

3.23 5 Mojľ. 6, 4. Is. 43, 10. 11. Oz. 13, 4. Mar. 12, 23. 1 Kor. 8, 4. 6. Efez. 4, 6.

3.24 1 Moj. 1, 1. Skut. 4, 24. Item 17, 24.

3.25 Luk. 1, 68. Řím. 3, 24. Efez. 1, 7. ®id. 2, 15. 2 Tim. 1, 10. Gal. 3, 13

3.26 1 Kor. 1, 30. Zjev. 5, 9. 10.

3.27 Jan. 17, 17. 1 Kor. 6, 11.

3.28 Jan. 3, 5. 2 Kor. 1, 22. Efez. 1, 13. Item 4, 22. 30. Týt. 3, 5, 6. 1 Pet. 2, 2.

3.29 Mat. 3, 16.

3.30 Mat. 28, 19.

3.31 Jan. 14, 26.

3.32 Jan. 14, 16. 17.

3.33 2 Král. 7, 22. ®alm. 47, 8. Item 83, 19. Item 95, 1, 8. Item 118, 4. Izai. 37, 16. Dan. 2, 47. 1 Tim. 1, 17.

3.34 ®alm. 50, 19.

3.35 4 Moj. 6, 13. Item 10, 20 Mat. 4, 10.

3.36 5 Moj. 6, 5. Mat. 22, 87.

3.37 Efes. 3, 21.

4.1 1 Moj. 1, 26. 27. 1 Kor. 11, 6. Kolos. 3, 10.

4.2 ®al. 100, 3.

4.3 Řím. 9, 23. Efez. 1, 12.

4.4 Kazat. 7, 29. Syr. 15, 14. 15.

4.5 3 Moj. 3, 4. 5. 6.

4.6 Jan. 8, 44. Moud. 2, 24.

4.7 Syr. 15, 11. 12. 14. 15.

4.8 Řím. 5, 19.

4.9 Řím. 6, 14.

4.10 ®alm. 51, 7.

4.11 Efez. 2, 3

4.12 Přísl. 20, 9. Řím. 3, 9. 19. 23. Item 5, 12.

4.13 Řím. 7, 17. 20. Job. 14, 1. 2. 10. 11. 12.

4.14 Syr. 40, 1. 2. 3. 10.

4.15 1 Jan. 3, 4.

4.16 Řím. 6, 29.

4.17 Řím. 3, 21. Item 7, 7.

4.18 ®alm. 51, 7.

4.19 Efez. 2, 3.

4.20 ®alm. 14, 1. 2. 3. Item 63, 1. 2. Řím. 3, 11. 12.

4.21 1 Moj. 6, 5.

4.22 1 Moj. 8, 21.

4.23 Efez. 2, 3.

4.24 Řím. 6, 23.

4.25 Jan. 5, 29.

4.26 ®alm. 53, 3. 3 Jan. 15, 5. Řím. 3, 12. 2 Kor. 3, 5. Filip 2, 13.

4.27 ®alm. 49, 8. 9. Jan. 4, 10.

4.28 Izai. 53, 11. Mat. 1, 21. 1 Petr. 2, 24. 1 Jan. 1, 7. Item 3, 5.

4.29 Luk. 1, 74. ®id. 2, 14. 15.

4.30 Řím. 5, 9.

4.31 Oz. 13, 14. 1 Kor. 15, 54. 55. 2 Tim. 1, 10.

4.32 ®alm. 53, 3. Řím. 3, 23.

4.33 Isai. 43, 26.

4.34 ®id. 10, 5. 6.

4.35 1 Moj. 2, 17.

4.36 Item 3, 17.

4.37 Řím. 8, 18.

4.38 Jer. 2, 19.

4.39 ®alm. 50, 15.

4.40 Izai. 55, 7. Pláč Jer. 3, 32.

4.41 Mar. 8, 35.

4.42 2 Tim. 4, 6.

4.43 Mar. 8, 35. Jan. 12, 25. Řím. 8, 18. 2 Tess. 1, 7. 1 Petr. 1, 4. 5.

4.44 ®id. 12, 2.

4.45 1 Moj. 3, 15.

4.46 1 Moj. 12, 3. Item 13, 15. Item 15, 5. Item 22, 18.

4.47 1 Moj. 49, 10. 11.

4.48 5 Moj. 18, 15.

4.49 2 Král. 7, 2. 13. 14. atd. Item. 23, 5. ®alm. 89, 5. Item 132, 11.

4.50 Isai. 9, 1. 2. Jer. 23, 4. 5. 6.

4.51 Ezech. 34, 23.

5.1 Luk. 13, 5.

5.2 Pláč Jer. 5, 21.

5.3 Mat. 3, 1.

5.4 Mat. 4, 17. Mar. 1, 15.

5.5 Luk. 24, 47.

5.6 Řím. 4, 25. 1 Kor. 15, 3.

5.7 Luk. 24, 47.

5.8 Ezech. 36, 26. 27. ®id. 8, 10.

5.9 Jer. 31, 18. 19.

5.10 ®al. 38, 4. 7.

5.11 1 Jan. 2, 2.

5.12 Galat. 3, 13.

5.13 2 Kor. 5, 21.

5.14 Izai. 55, 7.

5.15 Joel. 2, 12. 13.

5.16 ®al. 50, 15.

5.17 Jak. 1, 1.

5.18 Izai. 1, 17.

5.19 Luk. 3, 8.

5.20 Efez. 4, 22. Kolos. 3, 8.

5.21 ®al. 19, 13. Item 40, 13.

5.22 Jan. 20, 23.

5.23 2 Kor. 6, 1.

5.24 Jan. 5, 14.

5.25 Jan. 8, 11.

5.26 Luk. 24, 46. 47.

5.27 Mar. 1, 15.

5.28 Mat. 5, 23. 24. Item. 18, 17. 18. 1 Tim. 5, 20.

5.29 Luk. 13, 5.

6.1 Jan. 14, 6.

6.2 Řím. 5, 1. 3.

6.3 Jan. 1, 29.

6.4 1 Kor. 1, 30.

6.5 Řím. 3, 24.

6.6 Jan. 1, 18. Item 5, 26. Item 10, 30. Kol. 1, 15. ®id. 1, 3.

6.7 Jan. 10, 30.

6.8 Jan. 1, 2. 3.

6.9 ®id. 1, 8. Kol. 1, 15.

6.10 Jan. 1, 3. Kol. 1, 16. Efez. 3, 9.

6.11 1 Moj. 3, 15. Jan. 1, 14. Řím. 8, 3. ®id. 2, 14.

6.12 2 Kor. 5, 21. 1 Jan. 3, 5.

6.13 Mat. 1, 20. Luk. 1, 35.

6.14 Iz. 7, 14. Luk. 1, 27.

6.15 Jan. 1, 14. Kolos. 2, 9. 1 Tim. 3, 16. 1 Kor. 8, 6. 1 Tim. 2, 5.

6.16 Jan. 6, 47.

6.17 Jan. 6, 39.

6.18 Jan. 17, 3.

6.19 Iz. 53, 11.

6.20 Řím. 4, 5.

6.21 Řím. 3, 21.

6.22 Skut. 13, 39.

6.23 Řím. 4, 7.

6.24 Gal. 4, 4.

6.25 Řím. 8, 30. Efez. 1, 4.

6.26 Ezech. 11, 19.

6.27 Řím. 5, 21.

6.28 Řím. 3, 27.

6.29 Item 8, 2.

6.30 2 Kor. 3, 6. 7. atd.

6.31 Jan. 8, 56.

6.32 Skut. 4, 12.

6.33 Skut. 10, 34.

6.34 ®id. 1, 3.

6.35 Efez. 1, 7.

6.36 1 Jan. 2, 1.

6.37 ®id. 10, 10.

6.38 ®id. 10, 14.

6.39 ®id. 4, 14.

6.40 Item 4, 14.

6.41 Jan. 7, 37.

6.42 Jan. 6, 35.

6.43 Řím. 5, 1.

6.44 Řím. 8, 16.

6.45 Gal. 4, 6. 7.

6.46 Řím. 8, 23.

6.47 1 Jan. 5, 24.

6.48 Filip. 2, 11.

6.49 1 Tess. 4, 16.

6.50 Skut. 3, 21.

6.51 Mar. 16, 18.

6.52 Skut. 1, 11.

6.53 Mat. 28, 20.

6.54 Jan. 16, 7.

6.55 Jan. 14, 16.

6.56 Jan. 14, 17.

7.1 Řím. 3, 24. Gal. 2, 16. Efez. 2, 9. 2 Tim. 1, 9. Týt. 3, 5.

7.2 Efez. 2, 10.

7.3 Mat. 28, 20.

7.4 Efez. 2, 10.

7.5 Ezech. 29, 28.

7.6 Mat. 28, 20.

7.7 Řím. 13, 8. 9. 10.

7.8 Mat. 11, 29.

7.9 Mat. 5, 3.

7.10 Mat. 15, 3.

7.11 Izai. 29, 13. Mat. 15, 9. Mar. 7, 8.

7.12 Ezech. 20, 18.

7.13 Řím. 14, 23.

7.14 Izai. 1, 13. Item 64, 6.

7.15 1 Tim. 3, 1. 2 Tim. 2, 24. Týt. 1, 6.

7.16 2 Para. 9, 8. Item 19, 6. 7. 8. 9. 10. ®alm. 82, 1. 2. Řím. 13, 3. 4.

7.17 Mat. 22, 21. Řím. 13, 1. 2. 1 Petr. 2, 13.

7.18 Efez. 6, 1. 2. 3. 4. Kol. 3, 20. 21.

7.19 Efez. 5, 22. 23. 24. Kolos. 3, 18. 19. 1 Petr. 3, 1.

7.20 1 Kor. 7, 25.

7.21 Efez. 6, 5. 9. Kolos. 3, 22. Item 4, 1. 1 Petr. 2, 18.

7.22 1 Kor. 10, 31. Kolos. 3, 17.

7.23 Jan. 15, 5.

7.24 Řím. 5., 5.

7.25 Jan. 14, 17.

7.26 1 Jan. 2, 27.

7.27 1 Tim. 1, 5.

7.28 ®id. 11, 6.

7.29 1 Kor. 13, 1. 2. 3. atd.

7.30 Luk. 17, 10.

7.31 Řím. 3, 28. Galat. 2, 16. Týt. 3, 5.

7.32 ®alm. 143, 2.

7.33 ®alm. 116, 12. 13.

7.34 Efez. 1, 3. 4. 5. Item 2, 10.

7.35 Luk. 6, 44.

7.36 Gal. 2, 20.

7.37 Řím. 5, 21.

7.38 2 Petr. 1, 10. 11.

7.39 2 Petr. 1, 5. 8.

7.40 Moud. 1, 5.

7.41 Mat. 12, 45. Luk. 11, 24

7.42 ®alm. 66, 18. Mich 3, 4. Jan. 9, 31. 1 Jan. 3, 20. Item 5, 16.

7.43 2 Kor. 3, 18. Kolos. 1, 28.

7.44 Kolos. 1, 15. ®id. 1, 3.

7.45 2 Petr. 1, 10. 11.

7.46 5 Moj. 15, 7. 10. Item 24, 19. ®al. 41, 1. Item 112, 9. Přísl. 3, 28. Item 14, 21. 31. Item 22, 9. Item 28, 27. Izai 58, 7. Ezech. 18, 16. Dan. 4, 24. Mat. 6, 3. Item 10, 42. Item. 19, 21. Item 25, 35. Luk. 3, 11. Item 6, 35. Item 11, 41. Item 12, 33. Skut. 11, 29. Item 20, 36. 1 Kor. 16, 1. 2 Kor. 8, 5. Efez. 4, 28. ®id. 13, 16. Jak. 2, 5.

7.47 Luk. 6, 36.

7.48 Luk. 12 33. Item 14, 12.

7.49 Mat. 25, 35.

7.50 Verą 40.

7.51 Verą 34.

7.52 3 Král. 8, 46. 2 Par. 6, 36. Přísl. 20, 5. Kaz. 7, 20. 1 Jan. 1, 8.

7.53 Mat. 5, 17. 2 Kor. 5, 21. Gal. 4, 4. 5.

7.54 1 Jan. 1, 9. Item 2, 1. 2.

7.55 Řím. 8, 1.

7.56 1 Kor. 1, 30.

8.1 Mat. 16, 18.

8.2 1 Kor. 3, 11.

8.3 Efez. 1, 22.

8.4 Zjev. 7, 9.

8.5 Mat. 13 24. 47.

8.6 Mat. 28, 19. Jan. 10, 27. Skut. 2, 41. 1 Kor. 4, 15. Gal. 1, 8. Efez. 2, 20. 1 Tim. 3, 15. Jan. 9.

8.7 Mat. 28, 19. Mar. 16, 16. Skut. 2, 41.

8.8 Jan. 10, 4. 27. Skut. 17, 10. 11. 2 Petr. 1, 19. 1 Jan. 4, 6.

8.9 Efez. 4, 15. 16. Kol. 2, 6. 7. 8. 9. 10.

8.10 1 Tim. 3, 15. ®id. 3, 3. 6. 1 Petr. 2, 5.

8.11 1 Kor. 3, 16. Item 6, 19. 2 Kor. 6, 16.

8.12 1 Kor. 12, 12.

8.13 Efez. 4, 16.

8.14 1 Kor. 12, 27. Efez.1, 22. Item 4, 15. Item 5, 23. Kol. 1, 18. Item 2, 10.

8.15 1 Kor. 12, 13.

8.16 Efez. 4, 4. 5. 6.

8.17 Mat. 18, 20.

8.18 Řím. 8, 9.

8.19 Efez. 4, 1. 2. 3. 4.

8.20 Řím. 15, 2.

8.21 Filip. 2, 3.

8.22 1 Kor. 1, 10. Item 12, 25

8.23 1 Kor. 12, 27.

8.24 1 Kor. 14, 40. Efez. 5, 21. Filip. 2, 2. Kolos. 2, 5.

8.25 Mat. 18, 15.

8.26 2 Tes. 3, 6.

8.27 1 Kor. 6, 13.

8.28 Mat. 13, 41. 42.

8.29 Izai. 11, 4. Dan. 7, 7. Item 8, 9. Item 9, 27. Zach. 11, 15.

8.30 Mat. 24, 24. Mar. 13, 6.

8.31 2 Tess. 2, 3. 2 Petr. 2, 1. 1 Jan. 2, 18. Judas. 8, 10.

8.32 1 Tim. 4, 1. 2 Tim. 4, 3. 2 Petr. 3, 3.

8.33 2 Tim. 3, 1. Judas. 18, 19.

8.34 Mat. 24, 10.

8.35 Mat. 18, 7.

8.36 Mat. 11, 6.

9.1 Mat. 10, 40. Luk. 10, 16. Jan. 13, 20. 1 Kor. 4, 1.

9.2 ®id. 5. 1.

9.3 2 Tim. 2, 2.

9.4 1 Tim. 3, 1. 2. atd.

9.5 Týt. 1, 6. 7. atd.

9.6 1 Petr. 5, 2.

9.7 2 Tim. 4, 5.

9.8 1 Tim. 4, 12. 13. 14. atd.

9.9 2 Tim. 1, 13.

9.10 2 Tim. 3, 14.

9.11 1 Tim. 1, 3.

9.12 Izai. 1, 20. Item 40, 5. Item 58, 14. Ezech. 3, 17.

9.13 Izai. 31, 4. Item 50, 1. Item 66, 1. Jerem. 2, 2. Item 19, 1. Ezech. 5, 7.

9.14 Skut. 10, 42.

9.15 2 Jan. 9. 10. 11.

9.16 Mat. 20, 25.

9.17 1 Petr. 5, 3.

9.18 2 Kor. 1, 24.

9.19 2 Tim. 2, 25. Týt. 3, 9. 10.

9.20 1 Kor. 9, 25. 2 Tim. 2, 4. 5.

9.21 Mat. 10, 40. Luk. 10, 16.

9.22 ®id. 13, 17.

9.23 1 Tim. 5, 17.

9.24 1 Kor. 9, 14. Mat. 10, 10. Luk. 10, 7. Řím. 15, 27. 1 Tim. 5, 18.

9.25 ®alm. 73, 5.

9.26 1 Kor. 9, 12. 18. 2 Kor. 4, 8. 9. Item 6, 5. 1 Tess. 2, 9. 2 Tess. 3, 8. 9. Skut. 18, 3. Item 20, 34,

9.27 Item 20, 35.

9.28 Mat. 25, 26.

9.29 Item 18, 8.

9.30 Jan. 15, 6.

9.31 Mat. 5, 13.

9.32 1 Tim. 5, 20.

9.33 Mat. 7, 15. 1 Jan. 4, 1.

9.34 5 Moj. 13, 3. Jere. 23, 16.

9.35 Řím. 16, 17.

10.1 1 Kor. 4, 1.

10.2 2 Kor. 3, 6.

10.3 Malach. 2, 7.

10.4 Mat. 28, 19. Mar. 16, 15. Jan. 15, 16.

10.5 Skut. 10, 42.

10.6 1 Kor. 1, 17.

10.7 Skut. 2, 4.

10.8 Skut. 10, 47.

10.9 Skut. 8, 37.

10.10 Řím. 1, 16. 1 Kor. 15, 1. 2.

10.11 Řím. 10, 17.

10.12 Item v. 14.

10.13 Mat. 28, 20.

10.14 2 Kor. 3, 6. 7. 8.

10.15 Jan. 6, 63.

11.1 Mat. 16, 19.

11.2 1 Kor. 4, 1. 2 Kor. 3, 5. 6. Item 5 18. Mat. 24, 45.

11.3 Jan. 20, 21.

11.4 1 Kor. 5, 4. 5.

11.5 2 Kor. 2, 6.

11.6 Mat. 16, 19. Jan. 20, 23.

11.7 Mat. 18, 18.

11.8 Mat. 18, 20.

11.9 Jan. 20, 23.

11.10 Luk. 10, 19. Mat. 10, 40. Jan. 13, 20.

11.11 Malach. 2, 1. 2.

12.1 Mat. 11, 27. Item 28, 18. Jan. 18, 3.

12.2 Efez. 4, 4.

12.3 1 Moj. 17, 9. 10.

12.4 Skut. 2, 41. Item 8, 37.

12.5 Skut. 5, 1. 2.

12.6 Řím. 4, 10. Gal. 3, 17.

12.7 1 Kor. 10, 1. 2.

12.8 1 Kor. 11, 26. 28.

12.9 1 Kor. 9, 27.

12.10 Mat. 7, 6.

12.11 1 Kor. 11, 26.

13.1 1 Petr. 3, 21.

13.2 Týt. 3, 5.

13.3 Skut. 2, 38. Item 22,16.

13.4 Týt. 3, 5.

13.5 Efez. 5, 26.

13.6 Gal. 3, 27.

13.7 Řím. 6, 4.

13.8 Kolos. 2, 11.

13.9 Efez. 2, 15. 16. 1 Petr. 3 21.

13.10 Mar. 16, 16.

13.11 1 Moj. 17.

13.12 Mat. 19, 14. Mar. 10, 14. Luk. 18, 16.

13.13 1 Moj. 17, 9. 10.

13.14 Mat. 28, 19.

13.15 Mat. 1, 21. Skut. 4, 10. Item 10, 43.

13.16 Řím. 10, 9. 10.

13.17 Skut. 11, 1.

13.18 1 Moj. 17, 7.

13.19 2 Moj. 32, 1. 2. atd.

13.20 4 Moj. 14, 36.

13.21 5 Moj. 6, 16.

13.22 4 Moj. 16, 1. 2.

13.23 1 Kor. 10, 1.

13.24 Verą 5.

13.25 Luk. 23, 43.

14.1 Mat. 26, 26.

14.2 Mar. 14, 22. Luk. 22, 17.

14.3 1 Kor. 11, 22.

14.4 To jest: zevnitřní, ľivelné a zemské věci, jenľ jsou chleb a víno.

14.5 To jest: věci duchovní a nebeské, jenľ jsou tělo a krev Páně.

14.6 1 Kor. 10, 17. Item 2, 12. 13.

14.7 1 Kor. 11, 27.

14.8 2 Kor. 13, 5. 7..

14.9 Luk. 22, 19.

14.10 1 Kor. 11, 25.

15.1 1 Kor. 14, 40.

15.2 Verą 33.

15.3 1 Petr. 2, 10.

15.4 Jan. 8, 36. Řím. 6, 17. 18. Galat. 5, 1. 2.

15.5 Skut. 15, 11. Galat. 3, 13.

15.6 ®alm. 51, 14. Item 110, 3.

15.7 Řím. 8, 16. 2 Tim. 1 7. Jakub. 1, 25.

15.8 1 Tim. 4, 23.

15.9 Mar. 7, 6.

15.10 Izai. 29, 13.

15.11 Kolos. 2, 8.

15.12 Řím. 14, 23.

15.13 Řím. 14, 19.

15.14 Mat. 23, 23. Luk. 11, 42. Mat. 13, 1. 2. 7. Ozeáą. 6, 6.

15.15 Luk. 11, 46.

15.16 Skut. 15, 10.

15.17 Gal. 5, 1.

15.18 Mat. 15, 1. 2. Mar. 7, 1. 2.

15.19 Mat. 9, 14. Mar. 2, 18.

15.20 Skut. 17, 20.

15.21 Mat. 15, 14.

15.22 Mat. 18, 7. Mar. 9, 42. Luk. 17, 1.

15.23 Řím. 12, 10. Filip. 2, 2. Item 3, 15.

15.24 Řím. 8, 9.

15.25 1 Kor. 13, 1. 2. 3.

16.1 Řím. 13, 4.

16.2 Řím. 13, 1.

16.3 Efez. 6, 9.

16.4 Kol. 4, 1.

16.5 Moudr. 6. od v. 1. do 10.

16.6 Luk. 22, 25. Mat. 20, 25. Mar. 10, 42.

16.7 ®al. 82, 1. Jan. 10, 84.

16.8 Řím. 13, 4.

16.9 1 Petr. 2, 14.

16.10 Jan. 19, 11. Moud. 6, 3. Řím. 13, 1.

16.11 Mat. 28, 18. Luk. 1, 32. 33. 1 Tim. 6, 15. Zjev 17, 14. Item 19, 16.

16.12 Izai. 49, 23.

16.13 ®al. 2, 10. 11. Item 148, 11.

16.14 3 Král. 15, 12. 13. 4 Král. 18, 4. atd.

16.15 Mat. 10, 32. Luk. 24, 7.

16.16 ®alm. 24, 7.

16.17 Zjev. 4, 10.

16.18 ®alm. 2, 10. 11.

16.19 Jozu. 3, 7. 3 Král. 2, 44. 45. Item 9, 4. 5. Item 11, 38. 4 Král. 18, 7. 2 Par. 17, 3. 5.

16.20 ®alm. 82, 7. Jer. 5, 5. 6. Ezech. 21, 25. 26. Mich. 3, 11. 12. Mou. 6, 5. 6. 7. 8.

16.21 1 Petr. 2, 13.

16.22 Item v. 18.

16.23 Mat. 22, 21. Řím. 13, 7.

16.24 Mat. 22, 21.

16.25 Skut. 5, 29.

17.1 ®alm. 143, 2.

17.2 Job. 15, 14.

17.3 ®alm. 14, 3. Item 53, 4. Řím. 3, 12. Efez. 2, 3.

17.4 Řím. 8, 29. Efez. 1, 3. 4.

17.5 Řím. 1, 6. Item. 8, 28. 1 Kor. 1, 2. Item v. 26. Gal. 1, 6. Item 5, 13. Efez. 1, 18. Item 4, 1. 1 Tess. 2, 12. Item 4, 7. 2 Tim. 1, 9. 1 Petr. 2, 9.

17.6 Luk. 1, 68. Mar. 10, 45. Efez. 1, 7. Kolos. 1, 14. 1 Tim. 2, 1. ®id. 9, 1.

17.7 Řím. 3, 24. ®id. 9, 14. Item 10, 29. Item 13, 12. 1 Jan. 1, 7. Zjev. 1, 5. Item 5, 5. atd.

17.8 1 Kor. 12, 12. 2 Kor. 1. 21. 22. Item 5, 5. Efez. 1, 13. 2 Tess. 2, 13. 1 Petr. 1, 2. 1 Jan. 4, 13.

17.9 Řím. 4, 25. Item 5, 1. 9. 1 Kor. 6, 11. Gal. 2, 16. Item 3, 24. Týt. 3, 7.

17.10 Jan. 17, 19. Skut. 20, 32. 1 Kor. 1, 2. Item 6, 11. Zjev. 22, 11.

17.11 Mat. 5, 16. Filip. 2, 15. 1 Petr. 2, 12.

17.12 Izai. 65, 18. 19. Jan. 16, 22. Řím. 8, 18. Zjev. 7, 16. 17. Item 21, 4. 5. 6.

17.13 1 Kor. 12, 28. Efez. 4, 11.

17.14 Luk. 1, 27. Item 2, 4.

17.15 Mat. 1, 18. Luk. 1, 43. Item 11, 27.

17.16 ®id. 2, 14. 16.

17.17 Izai. 7, 14. Luk. 1, 27. 34.

17.18 Mat. 1, 23. 26.

17.19 Luk. 1, 47. 48.

17.20 V téľ v. 35. V téľ v. 42. 48. Item 11, 27.

17.21 Luk. 1, 49.

17.22 Jan. 2, 5.

17.23 Izai. 42, 8. Item 48, 11.

17.24 ®id. 13, 7.

17.25 Skut. 20, 28. Efez. 1, 7. Kol. 1, 13. 14. ®id. 9, 12. 25. 26. 28. Item 10, 10. 1 Petr. 1, 19. Zjev. 1, 5. 6. Item 5, 9.

17.26 1 Tim. 2, 5. ®id. 6, 20. Item 9, 15. 1 Jan. 2, 1.

17.27 Řím. 1, 7. 1 Kor. 1, 2. Efez. 1, 1. Filip. 1, 1. Kolos. 1, 1. 2 Tess. 1, 10.

17.28 1 Petr. 2, 9. Zjev. 1, 6.

17.29 5 Moj. 7, 6. Item 26, 19.

17.30 2 Kor. 13, 12.

17.31 ®id. 13, 24.

17.32 ®alm. 16, 3.

17.33 Řím. 12, 13.

17.34 V téľ v. 10. 1 Petr 3, 8.

17.35 Řím. 12, 10. Filip. 2, 3.

17.36 Gal 6, 10. Řím. 15, 2.

17.37 Efez. 6, 19. 2 Tess. 3, 1. ®id. 13, 18.

17.38 Gal. 6, 1.

17.39 Judas. 22.

17.40 1 Tess. 5, 14. Řím. 15, 1.

17.41 Kol. 1, 9. Item 4, 3. 1 Tim 2, 1. 2. 3. Jak. 5, 13. 16. 1 Jan. 5, 16.

18.1 Izai. 58, 5. 6. Soud. 20, 26. Joel. 8, 12. Jon. 3, 5. 7. 1 Král. 7, 6. 2 Král. 1, 11. 12. 1 Par. 10, 12.

18.2 2 Moj. 34, 28. 2 Král. 3, 35. Item 12, 16. 3 Král. 19, 8. Ester. 14, 2. ®alm. 35, 13. Mat. 4, 2. Mat. 9, 14. Skut. 14, 23. Izai. 58, 3. Mat. 6, 16. 17.

18.3 2 Kor. 6, 4. 5. Item 11, 27.

18.4 Mat. 9, 15. Mar. 2, 20. Luk. 5, 35.

18.5 1 Kor. 7, 5.

18.6 Isai. 58, 6. Zach. 7, 5.

18.7 Mat. 6, 16. 17.

18.8 Mat. 15, 10. 11. Mar. 7, 18. 19. Skut. 10, 15.

18.9 Řím. 14, 14. 1 Kor. 8, 8. 1 Tim. 1, 4. 5. Týt. 1, 15.

18.10 Řím. 14, 20.

18.11 1 Kor. 8, 8.

19.1 Mat. 19, 11.

19.2 1 Kor. 7, 7.

19.3 Mat. 19, 11.

19.4 1 Kor. 7, 32.

19.5 1 Kor. 7, 29.

19.6 Item v. 35.

19.7 Řím. 12, 3. 16.

19.8 V téľ v. 10. Filip. 2, 3.

19.9 1 Kor. 7, 85.

19.10 V téľ v. 40.

19.11 Mat. 19, 29. Mar. 10, 29. 30. Luk. 18, 29. 30.

19.12 Luk. 12, 48. 1 Kor. 7, 24.

19.13 1 Kor. 14, 40.

19.14 1 Kor. 9, 27.

19.15 1 Moj. 1, 27. Item 2, 24. Mat. 19, 5. 6. 1 Kor. 6, 16.

19.16 1 Moj. 1, 28. Item 9, 1.

19.17 1 Kor. 7, 2. Mat. 19, 12.

19.18 ®id. 13, 4.

19.19 Efez. 5, 32.

19.20 1 Kor. 7, 14. 23. 24. Gal. 3, 26. 27.

19.21 1 Tim. 2, 16.

19.22 1 Kor. 7, 28.

19.23 V téľ v. 24.

20.1 Skut. 17, 26. 27.

20.2 Isai. 49, 8.

20.3 2 Kor. 6, 2.

20.4 2 Kor. 5, 20. 21.

20.5 2 Petr. 1, 10. 1 Jan. 4, 17.

20.6 Týt. 2, 13. 14.

20.7 Luk. 16, 22.

20.8 Jan. 12, 26. Item 14, 3. Item 17, 24.

20.9 Jan. 5, 24.

20.10 ®id. 3, 13. Item 10, 25. 1 Tess. 5, 11.

20.11 ®id. 4, 2.

20.12 Mat. 7, 23. Luk. 13, 5.

20.13 Mar. 16, 16. Jan. 3, 18.

20.14 Mat. 25, 41.

20.15 Jan. 5, 29.

20.16 Kazat. 12, 1.

20.17 Syrach. 5 , 8. 9.

20.18 ®id. 10, 26.

20.19 Mich. 3, 4.

20.20 Přísl. 1, 24. Izai 65, 2. Item 66, 4.

20.21 ®alm. 95, 7. ®id. 3, 7. 8.

20.22 ®id. 6, 3.

20.23 ®alm. 95, 7. ®id. 3, 7.

20.24 Kazat. 12, 2.

zpět na obsah