Česká čítanka - Jednota- Řád -

Jednota Bratrská

Řád církevní Jednoty bratří českých

podlé učení Kristova a příkladu prvotní církve ku pobožnému ostříhání hned v původu vyzdvižený, nyní pak z příčin hodných vůbec vydaný.
1. Kor. 14, v. 40. Všecko slušně a podlé řádu ať se děje.
K Efez. 4, v. 11. 12. 13.
Kristus dal některé zajisté apoštoly, některé pak proroky, jiné pak evangelisty, jiné pak pastýře a učitele pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, pro vzdělání těla Kristova, až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova.

Předmluva vydavatele

Předmluva

Řád Jednoty Bratrské

I. - O řádu veřejném celé Jednoty.

II. - O řádu synodů a ordinací všelijakých.

III - O řádu přisluhování církevního

IV. - O řádu domovním služebníků

V. - O řádu domovním posluchačů.

VI. - O visitacích a neb navštěvováních, skrze něž se k řádu dohledání děje.

VII. - O řádu kázně v Jednotě Bratrské

Zavírka

Soud a svědectví některá o řádu i veřejně i obzvláštně o tom, kterýž se zachovává v Jednotě Bratrské

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (187 kB) ]