Česká čítanka - Jungmann - O různění č. jazyka- Copyright-
Digitální verzi vytvořil Lukáš Borovička.
Rozšiřování tohoto textu je povoleno bez jakýchkoli omezení.