Česká čítanka - Frič - Výbor básní - Copyright-

Dněpr


Po Dněpru vlnách, po stepi širé
zavál krutý vítr, to v srdce siré
po Dněpru vlnách.

Dvě léta i půl zří v dálnou tu dál
dvě léta i půl jí muž zanechal
po Dněpru vlnách.

Viz tam sivý kůň uhání domu -
na koni kozák a děvče k tomu
po Dněpru vlnách.

I skryla se v houšť čekanka bledá;
druhý den kozák svou ženu hledá
po Dněpru vlnách! -

zpět na obsah - Další: Pověst z výspy sv. Heleny