Česká čítanka - Frič - Výbor básní - Copyright-

Orel


Rci mi, orle bystrozraký,
rci mi, jak umíráš?
či ty mroucím, kalným zrakem
do mraků pozíráš? -

Rci mi, orle bystroletý,
či svou peruť skládáš?
aneb snad jak duše moje
v letu mřít si žádáš?

Ani v letu ani v mdlobě,
orel neumírá;
on svým jasným smělým zrakem
v mraky nepozírá.

Jen před sluncem hrdou sílou
peruť svou rozkládá,
letí k nebi, a od něj tam
věčný život žádá.

zpět na obsah - Další: Bouře