Česká čítanka - Frič - Výbor básní - Copyright-

Dožij - dopij!


Dožij ten život měnivý
a třeba plný hrůzy byl;
dopij ten pohár pěnivý
a třeba jed a zhoubu kryl.
Jen jednou žiješ v světě tom
a chcešli nesmrtelným být,
nesmíš se bát, když zuří hrom,
a nesmíš bát se - jedy pít.
Dožij - dopij!

Trpký to kalich umírat,
a ještě trpčí muset žít!
strašná to kletba s blesky hrát,
a strašnější - je muset krýt!
A kde je skryješ? v srdci svém!
Tam ti tvou lásku vypálí.
Vidíš titána? klesá v zem
a svět již hanbu kutálí -
Dožij - dopij!

(1858)

zpět na obsah - Další: Cit a rozum