Česká čítanka - Frič - Výbor básní - Copyright-

Z Mirza-Šaffy


Jediný svatý cíl před sebou máme,
tak pospolu,
ty do mé, já do tvé se vazby dáme
a pospolu,
ty v srdci mém a já zas v srdci tvém
jak vězňové rozloučeni trváme
tam pospolu.

Já krásou tvou a ty zas duchem mým
jak dvé ryb lapení se třepotáme
již pospolu;
a zase nepodobni rybám, perutí
dvou orlů pyšný let my vykonáme
vždy pospolu!

(1857)

zpět na obsah - Další: Tušení