Česká čítanka - Frič - Výbor básní - Copyright-

Ediční poznámka

s.6 - a pamatujte, co vám casar velí: - upravujeme na césar

s.15 - či ti vrahům odoláš - upravujeme na ty

s.15 - přitáh na mne s antikrysty - upravujeme na antikristy (stejně tak na s.17)

s.19 - klesnul smyslů pazbavený - upravujeme na pozbavený

s.22 - když si zpoměl na Roháče - upravujeme na zpomněl

s.27 - Už tě máme kmotře Bavůrku. - upravujeme na Už tě máme, kmotře...

s.31 - spomeňte i na staršího - upravujeme na zpomeňte

s.31 - Ano hoší, nechte všeho - upravujeme na hoši

s.37 - dítě jím však nerozumí - upravujeme na jim

s.38 - Včelko dej mi trochu medu! - upravujeme na Včelko, dej ...

s.39 - Běda běda, zavzní hory (bory) - upravujeme na Běda, běda ... (v obou případech)

s.39 -40 - odstraňujeme uvozovky u přímé řeči kukačky na počátku každého verše, ponecháváme na počátku a konci přímé řeči (stejně upravujeme přímou řeč i dále na s.40, na s.46-47)

s.40 - Věčně zdrávi zelenejte - na konec verše doplňujeme středník

s.40 - Bázlivě se vlnka krouží; aby sluncem nevypráhla - na konec obou veršů doplňujeme čárku

s.42 - ani křižeček tam nikdo nepostavil - upravujeme na křížeček

s.44 - stále ji hučí do uší - upravujeme na jí

s.48 - Jsem tady - živ a zdráv - na konec verše doplňujeme čárku

s.50 - Tři hvězdy slítly s nebes báně; Ta první ducha vypustila - na konec obou veršů doplňujeme čárku

s.51 - a orodůj za naší spásu - upravujeme na naši

s.53 - Bor mi vypravoval - na konec verše doplňujeme čárku

s.55 - být o samotě; - dobrý koni můj - na konec verše doplňujeme čárku

s.55 - jí dávno nemá; těkej přírodou! - upravujeme na ji

s.56 - a tělo duchu mému nepostačí - na konec verše doplňujeme čárku

s.57 - čekej až do jara!" - I pohladil jí v líc. - upravujeme na ji

s.57 - "Vžyť se vám nelíbí!" - "Jsem květů milovník!" - upravujeme na Vždyť

s.57 - I zlíbal kytku a dal za ní zlato. - upravujeme na ni

s.57 - "Co den ti za kytku podobný obraz dám - na konec verše doplňujeme čárku

s.59 - Rci mi orle bystrozraký - upravujeme na Rci mi, orle ... a na konec verše doplňujeme čárku

s.59 - Rci mi orle bystroletý, - upravujeme na Rci mi, orle ...

s.61 - vlákaly jí tůně do propastí svých. - upravujeme na ji

s.61 - Pomoz mi rybářko, pomoz, tonu juž. - upravujeme na Pomoz mi, rybářko, pomoz ...

s.62 - Ach, ty blesky boží jsou tak divoké - na konec verše doplňujeme čárku

s.63 - když ty jsi tak zarmoucená; "Mé světýlko vyvolené; znáš mé srdce opuštěné - na konec všech tří veršů doplňujeme čárku

s.64 - družky dvě jí provázejí - upravujeme na ji

s.65 - jakoby dva andělíčky - upravujeme na andělíčci

s.66 - taky tak byl pochován; když jsem spatřil drahý kraj svůj - na konec obou veršů doplňujeme čárku

s.66 - Světy hynou! - nevidáno - upravujeme na nevídáno

s.66 - ledva stín jí dostíhá. - upravujeme na ji

s.67 - "Kde jsi moje poupátko? - upravujeme na "Kde jsi, moje poupátko?

s.67 - Ty jsi zdřímlo jen, mé dítě - na konec verše doplňujeme čárku

s.67 - viď mé zlaté děťátko?; viď mé drobné robátko! - před mé v obou případech doplňujeme čárku

s.74 - ty balžáme velkých mých bolestí, - upravujeme na balzáme

s.76 - Hraj si, kolíbej vlno drahá, - upravujeme na Hraj si, kolíbej, vlno drahá,

s.76 - Vltavo ty drahé Praze mojí. - upravujeme na Vltavo, ty drahé Praze mojí.

s.80 - Div se, div se duše malicherná, - upravujeme na Div se, div se, duše ...

s.82 - Když mně smrtná kule schvátí - na konec verše doplňujeme čárku

s.83 - Nelkej matko, nelkej více, - upravujeme na Nelkej, matko, nelkej ...

s.83 - Tiše! slyš, již roh zaznívá - na konec verše doplňujeme čárku

s.83 - Kule smrtonosné znějte, - upravujeme na Kule smrtonosné, znějte,

s.86 - ten vystaví mu kapli ve vděčných ňádrech svých. - upravujeme na ňadrech

s.91 - Zasmál se bůh, já tajně zaplakal; konečná smrt i jemu úlevou; Vyštval ho bratrů nerozumný zbor - na konec všech tří veršů doplňujeme čárku

s.92 - když okem zpytavým tu řadu probíhal; a děl jen zticha: "Ženo milená ; na nějž se jak na skálu opíral - na konec všech tří veršů doplňujeme čárku

s.92 - oklamán slabostí - a nespustil jí víc. - upravujeme na ji

s.93 - však mladší ve dne v noci neznal pokoje; Dva dny se soužil věrný syn, vždy sám; vždy bratra čekaje, až tento náhodou - na konec všech tří veršů doplňujeme čárku

s.93 - Kde dlíte mojí věrní synové? - upravujeme na Kde dlíte, moji věrní ...

s.95 - snad příliš unavená, neznamená nic; ani se neruší, ni hlavou nekyne; Smilůj se Svantovíte - nemluv dál; jsem bratra těkavého; ruka má - na konec všech čtyř veršů doplňujeme čárku

s.96 - probouzí spitou duši v ňádrech mroucích. - upravujeme na ňadrech

s.97 - S čiernyma očima keď sa sojdú sivé, - upravujeme na zojdú

s.97 - takové malženstva bývajú sčastlivé. - upravujeme na manželstva

s.97 - A keď ma to čierne očko jej postrjetlo, - upravujeme na postrietlo

s.97 - Skoro mi zahasla má čjerná hvezdička - upravujeme na čierná

s.98 - Tesknoto moje, dítě pochované - na konec verše doplňujeme čárku

s.99 - Dítě, moje dítě - škoda že to snění; škoda že básníka čeká probuzení, - v obou případech před že doplňujeme čárku

s.101 - V tom však rozum, chtě si oddechnouti; (způsobí si darmo mrzutosti) - na konec obou veršů doplňujeme čárku

s.103 - Luzným leskem jezera tichého - na konec verše doplňujeme čárku

s.106 - Na to sáhnul pěvec k ňádrům svým hasnoucím, - upravujeme na ňadrům

s.107 - stkví se slzou pěvce, jenž na ní pozírá - upravujeme na ni

s.107 - Hloub než matku jí v svém srdci nesl; jak on jí snil, tak nezbudí se více! - v obou případech upravujeme na ji

s.107 - Proč ste ho zklamaly zlé osudníce? - upravujeme na Proč ste ho zklamaly, zlé ...

s.108 - ach, marně pěvče - hádě urychlí tě! - upravujeme na ach, marně, pěvče - hádě ...

s.110 - a krásný sen mu v mroucí duší vlívá: - upravujeme na duši

s.110 - Zjev nemízí! - upravujeme na nemizí

s.112 - Duch jí k srdci vine, horoucně jí líbá - upravujeme na ji

s.114 - Aj, vzhůru vzchop se němý duchu můj, - upravujeme na Aj, vzhůru vzchop se, němý ...

s.114 - ta ňádra hrobem jsou, v nějž duch se pochovává - upravujeme na ňadra

s.114 - Což vrchol žalů ještě nedospěl sem - na konec verše doplňujeme čárku

s.115 - Smilůj se již zázračný můj obrázku, - upravujeme na Smilůj se již, zázračný ...

s.121 - snad chřadnou, že jich z nitra vysýlám do světa?! - upravujeme na vysílám

s.124 - a postrašilo vílu slovem: Milují tě. - upravujeme na Miluji

s.125 - A víla? věčná škoda, že sem zpoměl o ní - upravujeme na zpomněl

s.125 - a celé přírodě jak soudruh porozuměl - na konec verše doplňujeme čárku

s.126 - dosud mi ptáči zpěv a hmyzu cvrlikání - upravujeme na ptačí

s.126 - a že mi vzdálené, tak že jich nedosáhnu; však sebevědom cíle, po němž práhnu - na konec obou veršů doplňujeme čárku

s.127 - kdyby tam zbytečnou měl cítit dlouhou chvíli; a kdyby kolem něj se šustly plaché víly - na konec obou veršů doplňujeme čárku

s.128 - tak ouplně neprozaický dojmut - upravujeme na neprosaicky

Snažíme se co nejvíce zachovat podobu originálu, pouze normalizujeme některé jevy (př.interpunkci), v jejichž užívání knižní vydání kolísá. Kvantitu ponecháváme tam, kde je jí užito pro rým.

Odkazujeme na stránky knižního vydání Výboru básní J.V.Friče (Geneva 1861).

Lukáš Borovička

zpět na obsah