Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Vojenská.

Kdo Slávy syn, pozvedni z prachu témě,
    Pro správu svatou herež, zbraně se chop!
Neživme víc to zrádné pekel plémě,
    Nepřátel ať krev zastřikne v nebes strop!
Hrr na vraha! hrr na vraha!!
Dárdy krví napojme!
    Sypme na ně strach,
    Ustelme jim v prach,
Dravcům hojné hody nastrojme -
Hody nastrojme, nastrojme!
V podlosti nech si hnízdo ráb ustýlá,
    Ať v míru hnusném si zbabělec hoví,
Zkvítať mužům jen v žáru boje síla,
    Neznáť pokoje, až zláme okovy.
Hrr na vraha a t. d.
Statnéholi Morana z boje zchvátí -
    Nemřeť - v nesmrtné památce věkuje;
A s vítězným kdo praporem se vrátí,
    Věnec nevadlý mu Sláva věnuje;
Hrr na vraha a t. d.
Nuž zhůru v boj pro vlast a čeleď bratří,
    V práv obranu svých a národností,
Den žádoucí třebas oko nespatří,
    Nechť záplavy krve jsou záře volnosti.
Hrr na vraha a t. d.

zpět na obsah - Další: Soustrázeň.