Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Lázeň Libušina.

(Pověst národní.)

"Kde jsi tak dlouho, dítě mé!?
    Rci, kde jsi bavilo
A kdes na krásné věnečky
    Těch kvítků nabylo?
Odkud ta kvítka, odkud ty hříčky,
Odkud okrasa tvé hlavičky?"
""Ej tamo v háji, maminko,
    V lázni Libušině,
Tam panny ples prováděly
    Po vodní hladině
A zpívaly, až se srdce smálo,
A loudily očkem, co líbě hrálo.
My spěly, kam nám kynuly
    Ty panny milostné,
Ony nás čile vinuly
    Na lůno bělostné,
Vily věnce nám, lahůdky daly,
Hasaly s námi, laskavě hrály.""
"Nechoď mi víc tam, dítě mé!
    Toť vodní příšery,
Zrádné jich vnady, pěstoty,
    Plny lsti, nevěry,
Běda, kdo s nimi se kdy sbratří,
Sšílí, kdo v oči jim popatří;
A klamný běh ta voda má,
    Plná vírů a jam,
Co rok ta tůň chce oběť svou,
    Mé dítě, nechoď tam!
Nedej se svésti Ochechulím,
Tu zůstaň, ať tě k srdci tulím!"
Než dítku stále v uchu zpěv,
    Na rtech lahůdek slast,
Co den se umknouc, v koupel letí,
    Lačná kde zívá propast. -
Jednou odešlo - a nejde zpět,
    Juž nadešel i večír,
Nadarmo teskná máti čeká:
    "Ach snad ho nepolk vír!"

I hned k Libušině lázni těká,
Očima každý stín loví,
Až kdes na břehu ve křoví
Šat známý sobě postřehá:
Smrtelným úžasem ražena
Ubožka na zemi klesá,
Sepnouc ruce, zrak v nebesa,
Úpěnlivým hlasem sténá:
"Ach bože můj!
Přetěžko se tvá pravice
Dotýká mne nešťastnice -
Přísný soud tvůj!
A však neodvratnýli juž
Pád, co mi srdce rve,
Dej aspoň v půdě posvátné
Mi pohřbit dítko mé!" -

Vichřice vyje, šumí doubí,
Limb s mrákotnou se nocí snoubí,
Vůkol všecko šero;
Do dna vře sykotem jezero,
    Vodami semotam pestré stádo plave,
    Šklebí tlamy dravé,
    A v tůni
    To duní,
    Jako kdy hrana zvoní;
    Svůj lup vrací hltán lakotný,
    V oblaka stříká vír jekotný,
    Ryčící vlna vlnu honí,
    Hloub lůno svoje odhalí -
    Holý se leb na břeh valí.

Máť zbytek vezme, slzou umývá
A drahý poklad v šat ukrývá:
"Vrať, bože, celé mi dítě, vrať -
Dej v svaté půdě je pochovať!"
    Vichřice vyje, šumí doubí,
    Limb s mrákotnou se nocí snoubí,
    Vůkol vše šero;
    Do dna vře sykotem jezero,
    Vodami semotam pestré stádo plave,
    Šklebí tlamy dravé,
    A v tůni
    To duní,
    Jako kdy hrana zvoní;
    Svůj lup vrací hltán lakotný,
    V oblaka stříká vír jekotný,
    Ryčící vlna vlnu honí,
    Hloub lůno svoje odhalí -
    Holý se trup na břeh valí.

Máť zbytek vezme, slzou umývá
A drahý poklad v šat ukrývá:
"Vrať, bože, celé mi dítě, vrať -
Dej v svaté půdě je pochovať!"
    Vichřice vyje, šumí doubí,
    Limb s mrákotnou se nocí snoubí,
    Vůkol všecko šero;
    Do dna vře sykotem jezero,
    Vodami semotam pestré stádo plave,
    Šklebí tlamy dravé,
    A v tůni
    To duní,
    Jako kdy hrana zvoní;
    Svůj lup vrací hltán lakotný,
    V oblaka stříká vír jekotný,
    Ryčící vlna vlnu honí,
    Hloub lůno svoje odhalí -
    Holé se hnáty na břeh valí.
    Máť zbytek vezme, slzou umývá
    A drahý poklad v šat ukrývá:
    "Díky ti, bože! za dítka kosti,
    Dnes v půdě svaté se uhostí." -
    Ukojena pádí na hřbitov
    Synáčkovi hotovit rov.

A kdy dadouc ve schránu boží,
Šat na stupeň oltáře vloží:
Již již svatyně dopadá,
Aj ký to div! čím kráčí blíže,
V uzlíčku jí přibývá tíže,
Tu kyne val, pouští uzel -
Hoch ozve se - živ - zdráv a cel.
A šťastná máti vděčnou úžestí
Svoje bažátko
Prvorozeňátko
Z rukou božích zase přijímá,
Ohmatává, celuje i pěstí
A v řevném záchvatu objímá,
Ku svému srdci tulí:
"Luli, zlatoušku, luli!"
Ach živ je opět zdráv a cel -
A svíží, řezvý a vesel;
Jen kůstičku
Od malíčku,
Kdy líp jej máti obádala,
Na pravici prostrádala. -
Hned pospíchá v les
A pečlivě po břehu slídí
A po kůstce se máti pídí,
Zda neleží tu kdes;
I najde ji posléz -
Ji v tamním chrámu
V ozdobném rámu
Dle jiných vzácných zůstatků
Schováno na věčnou památku.

Ale děťátka rozmilého
Chovala máti u lůna svého
A dí, laskavě je hladíc:
"Luli, robátko mé, luli -
Hleď se mi těch Ochechulí,
Nechoď mi v lázeň Libušinu víc!"

zpět na obsah - Další: Čertova skála.