Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Píseň litevská.


Přes most jsem jel,
S koně jsem spadl,
V řece jsem ležel.

Já tam ležel
Přes tři týhodny,
A nikdo netesknil.

I přiletěly
Tři pestré kukačky
V temné noci.

Jedna kukala
Na konci nohou mých,
Druhá při hlavě.

Ta pak třetí
Pstrá kukačka
Při samém srdci.

Žena plakala
Přes tři týhodny,
Sestra tři léta.

Matička pak,
Drahá pěstounka,
Po celé žití.

Žena šla se mnou
Přes rovné pole; -
Sestra strápená

Ke dveřím kostela; - -
A matka ubohá
Až do hrobu.

zpět na obsah - Další: Píseň portugalská.