Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Touha.

(Dle Höltya.)

Sladký chřtánku luhu, v máji celé nebe
V srdce druhdy co mé vzpívals, nyní hoře:
    Proč, slavíčku, pěješ mi
    Z přítmí v zeleném bučí?!
"Nesmějeť se ti víc láska," - úpí slavík -
"Láska, jež zelenost máji dává stkvělou
    A věštce máje daří
    Čistějšího zpěvu zvukem."
Úsměch lásky mizel; - přec v růžném se
Lesku sem vznáší ta, jenžto mi rozkoše
    Nadzemské v tetelící
    Se duši vlila pro opoj.
Ujdiž, o přelude! drahá milostka již
Vesničku nekochá, plesá ve šperku měst,
    V hlučné síni se lesknouc
    V cizím si libuje kole;
Srdce neceníc mé, z prostoty smích dělá,
Z písní nelíčených: - žeť nejsem krášlený,
    Má že nožka schopností,
    Jimž města učí, nemá. - -
V blaho lásky svaté, darmo roznícené,
Nemáli vznésti mne panny políbení?
    V tužbě nyjící mně má
    Svadlé záhy odkvest jaro? -
Nechť, máji libý (než opět s jasných slunka
Hradův sestoupíš), lásky hymnou mne pozdravíš: -
    Aneb na mé hrobce kvítí
    Jemným ať vyrážíš dechem!

zpět na obsah - Další: Návrat otce.