Česká čítanka - Kalina - Spisy - Copyright-

Z nepublikovaných básní

(ed.Ivan Slavík)

Noci!

Noc - máti - láska - zřídlo
    ohvězděný mír - ticho - dřímota
    blaho - vnada - snorodá
    hořehubící - růže mátoh

Vzývání


Prvorodá seberodá
pramáti
věčně všeobsáhlá
všepřemáhající
všetvůrce všemíra
nepřemožena
jas sláva
slavící
noční nebeská ohvězděná
svatá tichorodná
nesdílná prakřepká
libokvětenná
láska
mnohodobná žízná
sobědostatečná moudrá
vševládkyně
mnohosemenná věčnobytná
zkušená velebná hromící
osud mír
zdraví vznik

Vůz

(Fragment)

Vůz z porodnice
děti Noa
Dóm nehvizdský
    žádná hrůza z nich
    prstýčky svítí
Noc
    pod hvězdami na seně
Kdo

(Fragment)


Kdo nezná
kdo netrpí slast
pryč - neroste ti
rozum nezná lítost
nerozumí slovo
Spasitele nemá Syn člověka
kde hlavu složit

    bez nich
Pryč ode mne

Písně moje

(Pravděpodobně poslední verše)


Písně, moje písně,
jaký s vámi kšaft?
Komu vás odkáži,
živá slova?
Jedni v boji heroldové,
druzí krmit se dejte
vzdechy, žalem!
Jiní, upíři, strašit
lotry - očistec.
Milé do okna
hrajte, zněte!
Jedny mi zakopte v hrob -
vyroste strom.
Jiné a nejlepší,
nerozsvěcené v srdci,
s sebou vezmu,
zpět vykřešem.
Sirotci - nedochůdčata,
když vás žádný nebude chtít,
lehněte na mohyle
co věrný pes!

Přijde i na vás
hrom, pupkáči!
Všechno já byl přece,
a přec tě miluju,
ač nebudeš má.
Nerada hraješ naše
písně z lásky,
poloviční pozdrav
dát mi máš právo,
nerada hubičku.
Přec tě lúbim a
budu milovat
až do smrti.
Tvůj obor mi
pohrobiskem lásky.

Jdu sázet nezabudky,
třebas růže odkvetly.

zpět na obsah - Další: Vysvětlení slov a věcí.