Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

I.

H. J. Černín matce 19. března 1638.

Vašnosti, má nejmilejší paní paní mamičko, od Pána Boha Vašnosti vinšuji všecko nejlepší dobrý a, co sobě kolivěc račtea na Pánu Bohu žádati, přeji Vašnosti srdečně rád.

Psaní vašnostiné jsem přijal a z něho porozuměl, že se, chvála Pánu Bohu, všichni dobře míti račte, na tom jsem hrubě potěšen. Z odeslaných koláčů a taky suchýho ovoceb Vašnosti hrubě velice děkuji. Já se, chvála Pánu Bohu, dobře mám a pilně se přecec vždycky učím. Vašnosti poslušně prosím, že se tak mnoho ponížiti račte a ode mne J. Mi[losti] panu tatíčkovi mý povolný služby vzkazovatid a mne excusirovati, že jsem nic nepsal, poněvadž jsem musel do školy jeti. Pan hofmistr1 byl hrubě rád tomu máslu, poněvadž jsme je museli juž as tři dni kupovati. S tím se Vašnosti poslušně poroučím.

Actum v Praze 19. Martii A. 1638.
Vašnostin nejposlušnější syn
Humprecht Jan Černín.

Poznámky

a rašte,

b vovotce,

c předce,

d skazovati,

e Na konci k dopisu připsáno cizí rukou: P. S. Odesílám V. M. 4 tunny a 2 malý tunky.

1 Arnošt Heyfelder z Heyfeldu, zároveň vychovatel mladého H. J. Černína; padl r. 1649, zastřelen zdivočelými sedláky na Radeníně.

zpět na obsah - Další: H. J. Černín matce 24. května 1638.