Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

II.

H. J. Černín matce 24. května 1638.

Vašnosti, má ze všeho světa nejmilejší paní paní mamičko, od Pána Boha vašnosti vinšuji všechno nejlepší dobrý a co sobě kolivěk sami na Pánu Bohu žádati račte.

Vašnost, má nejmilejší paní mamičko, nepominul jsem Vašnosti oznámiti, že mi, chvála Pánu Bohu, jest lípeji. Taky Vašnosti posílám trochu novinek, totižto trochu třešeň, i s Jeho Milostí pantatíčkem,jen za tolar. Rád bych Vašnosti víceji poslal, než jsou příliš hrubě drahý. Vašnosti velice prosím, račtea mne u J. M. pantatíčka omluviti, že nic nepíšu, neb pan hofmistr1 hrubě ráno toho posla vypravil. Actum v Praze 24. Maji A. 1638.

Vašnostin nejposlušnější syn a služebník
Humprecht Jan Černín z Chudenic.

Pan hofmistr Vašnosti prosí, abyste ráčili poslati pšenice pro bažanty.

Poznámky

a rašte

1 Viz předch. dopis, pozn.1.

zpět na obsah - Další: H. J. Černín matce 31. května 1638.