Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XXII.

Zuzana Černínová svému synu H. J. Černínovi 30. prosince 1645.

Urozený pane, pane a můj nejmilejší synu, pane Humprechte, na milým Pánu Bohu v tomto nově nastalým roce a v jinší mnohejch letech předně stálý zdraví a při tom jinší všeckno nejlepší dobrý, duši i tělu užitečný upřímnýmasrdcem vinšuji a přeji. Můj nejmilejší Humprechte, dnes Ti píši obzvláštně; skrze pana Verdemona Ti posílám ty psaní některý, taky panu hofmistrovi1 svědčí, panu Rašínovi, p. Kryzlovi. Jsou tak v kupertěb. Nepochybně, jestli jsi nedostal jich, že je neprodleně dostaneš. Že jsi, chvála Pánu Bohu, zase zdráv, z toho se srdečně raduji. Pán Bůh rač Ti na další časy toho dobrýho, stalýho zdraví popříti a dáti, aby ty nemoci všechny s tímto starým rokem pryč odešly! Já jsem nyní, chvála Pánu Bohu, zdráva i sc Heřmanem a Zuzrličkú. Pán Bůh račiž nás na další časy chrániti! My se zde hrubě zle máme, ze všech stran soužení. Pán Bůh rač nám sám pomáhati a to zlý v dobrý proměniti! S tím Tě, mý nejmilejší dítě, Pánu Bohu poroučím. Psáno v Praze 30. Decembris A. 1645.

Tvá upřímná máteř do smrti

Z. Č. z H.

Poznámky

a upřímnejm,

b cupertě,

c z.

1 Danielovi Krásnému.

zpět na obsah - Další: Zuzana Čeminovd svému synu Humprechtu Janovi 6. ledna 1646.