Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XXVI.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 16. února 1646.

Urozený pane, pane, můj nejmilejší synu, dejž Ti milej Pán Bůh tak mnoho dobrýho, co sobě žádáš a vinšuješ! Mý přemilý dítě, psaní od Tebe, 19. Januarii v Římě [datirovaný], zde jsem 15. Februarii dostala, z něho se hrubě potěšila, že jsi z milosti Pána Boha zdráv, já i Heřman taky, chvála Pánu Bohu, jsme zdravý, než Zuzrlička minulej outerej tak těžcea nemocná byla, že jsem se bála, aby dokonce o hrdlo nepřišla. Jest zase, chvála Pánu Bohu, zdravější. Mý nejmilejší dítě, na prosbu Tvou teď ty vexly1 skrze pana Verdemona na jarmark posílám padesáte korun, tytýž na zlatý počítajíc devadesáte jeden zlatej čtyrycetib krejcarů.2 Lažie3 jsem zde dala z týchž peněz šest zlatejch dvaceti pěti krejcarů.

Ráda bych Ti byla víc poslala, víš, mý dítě, že jest nyní velmi zle o ty bídný peníze. Dejž Pán Bůh, co koliv koupíš, aby[s] to mohl v dobrým a šťastným zdraví spotřebovati! To psaní, 13. Januarii jak jsi mi psal a o vexl1 prosil, jsem dostala i taky dnes tejden panu Verdemonovi 600 zl. a lažie3 z nich 42 zl. 10 kr. odvedla. Než Ti tato má cedulka dojde, již Ty je bohdá dostaneš, Ty oboje peníze na dobrejch dukátích jsem Ti poslala. Pana hofmistra4 ode mne pěkně pozdravuj a že se dosti o ty jeho psaní ku panu bratru jeho i panně sestře naposílám, když nechtějí psáti, nemohu proti tomu, nebo vzkaží, že jsou psaní na poštu dali, anebo že nebudú tenkrát nic psáti. Dnes tejden sotva jsem vyposílala psaní od jeho pana bratra, posílám ho při těch psaních po p. Verdemonovi. S tím Tě, můj přenejmilejší synu, Pánu Bohu poroučím. Psáno z Prahy 16. Februari 1646.

Tvá upřímná máteř do smrtic

Z. Č. z H.

Více Ti píši po panu Jezberovským dnes, toto jen při těch penězích píši ceduličku.

Poznámky

a těšce,

b štyryceti,

c v originále místo slova smrti tři křížky (což bývá také v jiných listech).

1 Viz shora l. XXIV., p. 19).

2 Byla tedy koruna (peníz ražený tou dobou v Španělsku, Francii, Italii a j.) asi 1 zl. 45 kr. našich peněz. Uvážíme-li, že v XVI. stol. byla čítána za 92 kr. (1 zl. 32 kr.), je vidět, jak česká mince klesla na své hodnotě.

3 = ažio, rozdíl mezi měnou bankovní a kurrentní.

4 Daniele Krásného z Palatinu.

zpět na obsah - Další: H. J. Černín své matce 23. února 1646.