Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XXXI.

Humprecht Jan Černín své matce 27. března 1646.

Má ze všeho světa nejmilostivější paní paní mamičko! Dnes V. M. skrz pana Jezberovského obšírněji skrz psaní poníženě sloužím, tuto jen ceduličku při jinších mýho kamaráda1 psaní posílám a jak skrze druhé tak i skrz toto a skrz všechno myšlení a mluvení mý se V. M. do největší milosti poníženě poroučím. V. M. nejponíženější sklav

H. J. Č.

Psáno v Římě 27. Martii 1646.

Poznámky

1 Pana Rud. Rašína z Ryzmburka.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 21. července 1646.