Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

IV.

H. J. Černín matce 2. září 1638.

Vašnosti, má ze všeho světa nejmilejší paní paní mamičko, od všemohoucího Pána Boha Vašnosti vinšuji všechno nejlepší dobrý věrně rád.

Nemohl jsem toho pominouti, abych Vašnosti neměl s tímto malým psaníčkem navštíviti jakožto svou nejmilejší paní paní máteř a o zdraví vašnostiném přezvěděti. Já se, chvála Pánu Bohu, dobře mám a pilně se učím. Pan hofmistr1 Vašnosti vzkazujea, že jsme v Hostivaři2měli telátko, ale že jsme je v sobotu zabili a již se zas jiný narodilo. Též tady dali jsme ve dvoře juž konopě trhat, na co se Vašnosti pan hofmistr co nejponíženěji poroučí. Zde novýho neničky nic není slyšet. Vašnosti poslušně prosím, račteb ode mne slečen, panny tety3, Heřmaníčka nastokrát pozdravovati. S tím se Vašnosti co nejponíženěji já i pan hofmistr poroučím. Actum v Praze 2. Septembris 1638.

Vašnostin nejposlušnější syn a služebník

Humprecht Jan Černín z Chudenic.

Poznámky

a skazuje,

b rašte.

1 Viz list I., pozn. 1.

2 V Hostivaři z Prahy patřil rodině Černínově dvorec.

3 Hedviky Ropalovny z Riffmberka. Žila u paní Zuzany jako, nemýlím-li se, vzdálená příbuzná její, působila jí však, protože byla nekatolička a na svém vyznání náboženském přese všechny domluvy tvrdošijně setrvávala, zejména v pozdějších dobách, kdy královské mandáty velmi přísně zapovídaly přechovávání podobných nekatolických osob, značné starosti. Po smrti paní Zuzany (1654) konečně - přes svůj vysoký věk - musila opustiti Čechy a usadila se v saském Žandově, kde po několika letech zemřela. Uslyšíme o ní ještě velmi často v dalších dopisech paní Zuzany.

zpět na obsah - Další: H. J. Černín matce 10. září 1638.