Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XLII. Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 24. listopadu 1646.

Urozený pane, pane a můj jistě nejmilejší synu! Dejž ti Bůh všeckno, co já Ti na Jeho božskýa milosti vinšuji a žádám! Můj nejmilejší Humprechte, já Ti dnes obšírně píši po panu Verdemonovi, též vexlbrifb Ti na 500 tolarů v témž psaní a přípis kvitancí odsílá[m]. Já jsem mu zdetky i sc láží1 odvedla 545 tolarů a on Ti má dáti v Paříži 500 škud2 odvésti. Nepochybně že od něho tak brzy jako toto psaní [je] dostaneš. Tak mi vzkázal, že on Tvý psaní do Lyonu tomu kupci, kterej Ti prvy vexlb dal,3 pošle a on že na bratra v Paříži, takže skrze něho jistotně psaní dostaneš. Já jsem, děkuji Pánu Bohu, se všemi svejmi zdráva. Poněvadž po panu Verdemonovi Ti tak moc píši, nyní toto psaníčko zavírám a Pánu Bohu Tě, mý nejmilejší dítě, poroučím. Psáno spěšně 24. Novembris z Prahy 1646.

Tvá upřímná máteř do smrtid

Poznámky

a boský,

b vekxlsprif, vekxl,

c z,

d místo slova "smrti" opět tři křížky.

1 Viz shora list XXVI., p. 3).

2 Míněny soudy francouzské (écus).

3 Josefu Porrone, majiteli bankéřské firmy Porrone & Ferrari v Lyoně, kterážto fírma měla závod i v Paříži.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 8. prosince 1646