Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

XLIII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 8. prosince 1646

Urozený pane, pane a můj nejmilejší, roztomilý synu! Dejž Ti Bůh všemohoucí tak mnoho dobrýho, co já Tobě, mý přenejmilejší dítě, upřímnýma srdcem mýmb vinšuji. Neschváleji ti tuto cedulku píši, aby[s], můj roztomilej synu, mohl o nás všech věděti, jak se máme. Chvála Pánu Bohu, se všemi svejmi, jak dětmi tak čeledí, zdráva jsem, ačkoliv zde proskakují místem trochu, ale, děkuje milýmu Pánu Bohu, přecec nehrubě, hlavní a jinší nemoci, však to žádnýho divu není mezi tolika lidem; v kolleji na Novým městě1 něco bylo, ale, Pánu Bohu buď chvála, přecec to brzy míjí. Můj Heřman se nyní doma učí, ačkoliv mám o to hněv, že mu do školy jezditi nedám, jižtě darmo, lepší jejich hněv2 než co jinšího. Jsemť vám oboum vlastní mátě a miluji vás jako duši svou, taky nemohu než o vás starost míti, obzvláštnědkdyž jste oba poslušní. Sevelikou radostí od Tebe psaní čekám, nebo jsem od Tebe opět 5 neděl psaní nedostala, Pán Bůh rač jen dáti, aby[s] zdráv byl! Pan Zikmund826. Novembris ve jméno boží svou cestu před sebe vzal; pana Rudolfa Malovce dceraf panna Liduška4 se vdala, vzala sobě ňákýho hejtmana, vom Huff se jmenuje, že je Vlach a prý hrabětem,6 pantáta její o tom nic neví, je přece tam ještě s tou flotou v říši.6 Zde silně o pokoji rozprávějí, dejž jej všemohoucí pán Bůh! Mý dítě, piš mi brzy, ať vím jak se máš; dnes dvě neděle jsem Ti poslala vexlbrifg po panu Verdemonovi na 500 tolarů a láži7 taky jsem já zde zúplna z těch 500 tolarů zaplatila, nevím, dostal-li jsi to psaní, v kterým jest poslán, týž den zase po poště ty druhý psaní s vejpisem téhož vexlbrifug jsem Ti poslala. Všickni naši domácí, Evička, Zuzrlička, všickni se Ti poslušně poroučejí a přenejlepší dobrý všecko vinšují. Pan Kryzl8 jest již auffortérem9pod nejvyšším panem Kapounem.10 S tím Tě milýmu Pánu Bohu poroučím. Psáno hrubě spěšně 8. Decembris 1646 v Praze

Tvá upřímná mátě do smrti. Z. Č.

Poznámky

a upřímnejm,

b mejm,

c předce,

d obzláštně,

e z,

f cera,

g vekxlbrif.

1 Jezuitské koleji, kde také studoval Humprecht Jan Černín.

2 T. j. hněv Otců-jezuitů, učitelů Heřmanových.

3 Myslík.

4 Viz shora l. XLI., p. 4).

5 Bližších dat o tomto cizím šlechtici jsem nezjistil.

6 Viz shora l. XLI., p. 5).

7 Viz shora list XXVI., p 3).

8 Viz list X., p. 6).

9 = hospodářem, dohlížitelem (z něm. Aufwarter).

10 Zetěm paní Zuzany.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 15. prosince 1646.