Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LVI.

Humprecht Jan Černín z Chudenic své matce 18. června 1647.

Má nejroztomilejší a nejmilostivější pí pí mamičko! Když vím, že z milosti božskéa zdrávi býti ráčíte, vím tak skrz to, že Bůh mý prosbyb (který já ustavičně k trůnu jeho za tou příčinou zkroušeněc posílám) slyšeti ráčí. I tolikéž znám, že Bůh mně šťastnéhod míti chtíti ráčí, poněvadž mne v milosti V. M. zdržovat ráčí, Čehož mně znamení jest milostivé psaní vašnostiné (od 25. Maii) ode mne jistá1 s nevýmluvnou radostí pro dobrej způsob V. M. a Vašnosti poslušnejch přináležejících přijaté. J. M. pana hraběte2 psaní hrubě rád jsem taky dostal a příležitě zase poděkování odsílám. P. velice milýmu3) hrubě rád bych zase na srozumění dal, že je natrefil na toho, kterej jeho psaní nerozumí. Než poněvadž poručení V. M. mně mu zase psáti zakazuje, do lepší příležitosti to odkládám. J. M. pí hrabince4) pro krátkost času jsem tuto poštu psáti nemohl, druhou poštu zajisté toho učiniti nepominu. Dnes tejden jsem při V. M. psaní p. p. strejci5 také jedno psaní přiložil. Pod stráž Nejvyššího V. M. poroučím, kteréhož prosím, aby V. M. od všeho zlého a mne od toho, co by proti V. M. bylo, chrániti ráčil. V. M., má nejmilejší pí, pí mamičko, nejvěrnější nejposlušnější sklav umru

H. J. Č.

Z Paříže 18. Junii 1647.

Poznámky

a boské,

b prozby,

c skroušeně,

d šťasného.

1 = jistá věc, jistě.

2 Prastrýce Heřmana.

3 Kdo tu míněn, nelze vyčísti ani z listu paní Zuzany z 25. května 1647 (shora list LIV.).

4 Sylvii Kateřině, choti hr. Heřmana,

5 Heřmanovi -prastrýci ?

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. července 1647.