Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LVII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 6. července 1647.

Urozený pane, pane a můj přenejmilejší synu, pane Humprechte! Bůh všemohoucí chraň Tě na duši i na těle od všeho všudy zlého, co by Ti zde časně i věčně škoditi mohlo, toho Ti upříma vinšuji a mým upřímným mateřskýma srdcem přeji. Mý nejmilejší dítě! Minulej tejden o[d] Tebe jsem žádnýho psaní nedostala, ale těším se milosti boží, že jsi zdráv; já, chvála Pánu Bohu, s všemi svejmib jsem zdráva, dejž Pán Bůh, aby[s] Ty taky zdráv byl a všeckno aby se Ti dobře a šťastně podle vůle boží a Tvý i vinše mýho vedlo. Já mám opěty, mý rozmilý dítě, novýho něco a to s tím nedobrým mým radenskýmc ouředníkem.1 Vyzdvihl poklad, praví, [že] svůj, v hořejší zahrádce, nechce se více přiznati než na 60 fl., ale jest místo velice hrubý, s vrátným,d tím šibalem starým,e jej vyzdvihoval a on pověděl synu, jak za mušketýra [jest], a on jiným všem, tak až se to pana syna2 a mne doneslo, tak že jest do arestu vzat ouředník tuhýho. Smejšlím, že jest i [s] ženou chtěl opět na poště zraditi, jak dále bude, neopominu Ti, mý dítě, oznámiti.f Boha mýho prosím, aby ráčil toho času ukrátiti, co Ty tam máš bejti, aby vždy ale někdo dal na Tebe pozor. Pan syn, pan nejvyšší,2 učiní jistě pro vás i pro mne, co v světě mu možná, jakož i nyní toho dokázal, že na naše statky blíž Budějovic ani jeden soldát neložíroval. Jaký převeliký durchcuky! Nebo se všeckno strhlo u Budějovic3 a J. M. C.4 sám ráčí panu generálo[vi] Hulcpl[ovi]5 armádu odevzdati osobně. Bojím se, že náš pan Zikmund zase uvázne, nebo generál5 i hrabě Šlik6 velice k němu přívětiví jsou a nyní při J. M. C. v Budějovicích jest taky. Mý dítě, psala bych Ti víc, čas mi nepostačuje. Tvůj bratříček i Zuzrlička poslušně se Ti poroučejí. Psáno hrubě spěšně 6. Julii 1647. Tvá upřímná máteř do smrti

Z. Č.

Můj přeroztomilej Humprechte, pro Boha mysli sám na sebe, aby[s] se s jinšími nezaved, co já mohu, pro Tebe ráda všecko učiním, než za jiné bylo by mi těžkoh platiti.

Poznámky

a mejm upřímnejm mateřskejm,

b slovo se opakuje,

c nedobrejm mejm radenskejm,

d vrátnejm,

e starejm,

f voznámiti,

g místo posledního slova opět tři křížky,

h těško.

1 Sr. list XXXV., p. 20).

2 Myslíka.

3 Ještě generál Gallas přeložil v půli března 1647 hlavní stan císařské armády do Budějovic, kde se v okolí měla soustřediti císařská armáda.

4 Ferdinand III. vypravil se 30. června 1647 z Vídně do Budějovic.

5 Melandrovi z Holzapplu. Byl to voják původně ve službách protestantských (hl. hessenských), později císařských. V těchto dostoupil až hodnosti vrchního velitele císařské armády, ač byl kalvinista. Zemřel na těžké zranění v bitvě u Zusmarshausen v květnu 1648.

6 Jindřich hrabě Šlik byl původně ve službách českého odboje proti Ferdinandovi II. a vyznamenal se v bitvě na Bílé hoře. Pak ale přestoupil do služeb císařských a postupoval tu - v armádě Valdštejnově i pak po katastrofě věvody Frýdlandského, na níž sám nebyl bez podílu - na polního maršálka a až na presidenta dvor. vojenské rady (ministra vojenství). Zemřel 1650, zanechávaje obrovské jmění.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 13. července 1647.