Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LIX.

Humprecht Jan Černín s Chudenic své matce 23. července 1647.

Má nejmilostivější paní paní mamičko! V. M. milostivé psaní jak mně hrubě vzáctný jest, jsouce znamení milosti a zdraví vašnostiného, tak mně hrubě je taky potěšitedlný, že mně milostivě psáti ráčíte, že nejničky sa mejma jistejma psaníma dobře spokojený býti ráčíte. V. M. poníženě ujišťuji, že tak často prvy jako nejničky mé psaní šťastnější jsou k docházení a na cestě se tak neztrácejí jako prvy. V. M. psaní, datirované 29. Junii, tento tejden dostávám a poníženě čtu v něm V. M. milostivou náklonnost a tak dobrej oumysl ke mně. Taky račteb se, má nejroztomilejší paní paní mamičko, bez-pečit na tyto slova, který Bůh zná, že marně nevycházejí, nemajíc po duši, kteráž boží jest, svýho nic milejšího jako život, i ten že mi nejní líto V. M. obětovat a že budu hotov, nepravím za V. M., protože možná nejní, než pro V. M. vždycky,c byť i víckrát možná bylo, než jednou, umřít. Toto písmo potvrdí vždyckyc moji skutkové, kdy se příležitost ukáže, že věřím mýmu...d

V. M., má nejroztomilejší paní mamičko, ze všech nejvěrnější, nejpodanější sklav

H. J. Č. z Ch.

Panu švagru1 odpověď posílám, mýmu bratru píši a panně tetě, Evičce a, komu milostivě račteb chtíti, se hrubě poroučím. Z Paříže 23. Julii 1647.

Poznámky

a z,

b rašte,

c dycky,

d slovo nečitelné (přepisované).

1 Myslíkovi ? Kapounovi ?

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 29. července 1647.