Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

VI.

H. J. Černín matce 7. září 1641.

Vašnosti, má milostivá paní paní máteřl Poněvadž tato příležitost se nahodila, nemohl jsem toho pominouti, abych se Vašnosti s takovou ceduličkou neměl poddaně poroučeti. Já, chvála Pánu Bohu, zdrávjsem a pilně se učím. Pan hofmistr1 že se Vašnosti poslušně poroučí a že Vašnosti prosí, abyste sem ráčili něco soli poslati, že pan hofmistr dnes čeládce do Hostivaře2 na tento měsíc dal a ještě že by rád na příští taky dal. Sami jí sotva z tento tejden míti budem, že zde ji koupit že je příliš draho. Též taky že Vašnosti prosí, abyste ráčili poradit něco, že juž tři krávy krví dojí. Vašnosti poslušně poníženě prosím, že mne račtea J. M. panu otcib co nejpoddaněji poroučeti a ode mne paní sestry3, Evičky, Heřmánka a panny tety4 na 100kráte pozdravovati. A tak vašnostin ostávámc poslušnej, poddanej syn a služebník až do smrti. Actum v Praze 7. Septembris léta 1641.

Humprecht Jan Černín.

Poznámky

a rašte,

b votci,

c vostávám.

1 Viz list I., pozn. 1).

2 Viz list IV., p. 2).

3 Alžběty Myslíkovy; byla provdána od ledna 1640 za Zikmunda Myslíka z Hyršova, ale žila zatím povětšině u rodičů na Radeníně, protože její manžel dlel při vojsku.

4 Viz list IV., pozn.3).

zpět na obsah - Další: H. J. Černín matce 28. března 1642.