Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LXIII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 14. září 1647.

Urozený pane, pane a můj přenejmilejší synu, pane Humprechte! Pán Bůh rač Ti to všeckno dáti, co já Ti na Jeho božskýa milosti každý okamžení srdečně, upřímně vinšuji! Mý roztomilý, nejmilejší dítě! S radostí srdce mýho jsem Tvý psaní, datirovaný 13. Augustib, 9. Septembris dostala, ačkoliv nikdy nepíšeš, jsi-li zdráv, ale myslím sobě, že mne Pán Bůh slyšeti a Tebe pozdraviti ráčí. Já taky nyní se všemi jsem zdráva, Pán Bůh rač nás z obojí strany dáleji opatrovati a ten svatej, blahoslavenej pokoj dáti! Děkuje Pánu Bohu, není tak příliš zle, jakž se mnozí domnívali, že do tý chvíle kdo ví jak bude. Pán Bůh račiž nám ten svatej, blahoslavenej pokoj přeceadáti, byloť by nejlípeji, aby se krev křesťanská nevylívala. Měla bych Ti moc psáti, ale čas mi nepostačuje, nebo dnes stále lidi u sebe mám; o mýho p[ana] Zikmunda1 velice se starám, nic o něm nevím, jak vyjel z Tábora na svatou Markytu.2 Bože, chraniž ho, kdetě koliv! Evička3 opět bude křtiny strojiti někdyd k velkonoci, hodila by se do pustý vsi, že jest tak plemenná.

Pan Ferdinand z Kolovrat,4 jak se jmenuje Hokovskej, bude míti veselí s slečnou z Obrštorfu6 v pondělí tento a pan Záruba,6 ten taky brzy bude míti veselí s slečnou Krankou,7 tou bohatou z Hradeckýho kraje. Tvý psaní včera mu posílám; jak bych odpověďe dostala, hned bych Ti zase posla[la] touž odpověď.

Svou Turkyni8 taky již před 2 nedělemi jsem vdala. Než Ty přijedeš, všeckno se to rozevdá a ožení, jakož Tvůj kolesavej Jan9 taky by se sadil k Barboře, jak u mý nejmilejší Bětušky10 byla, ale tať láska není než pro vytažení obojku.f S tím Tě, mý nejmilejší dítě, Pánu Bohu a Rodičceg boží poroučím. Psáno 14. Septembris 1647.

Tvá upřímná máteř do smrti

Z. Č. z H.

Jihlavu taky dobejvají naši.11

J. M. paní Rašínový po schválnýmh poslu psaní posláno, jak jsi mi je poslal.

Poznámky

a boský,

b Acusti,

c předce,

d nědy,

e vodpověď,

f vobojku,

g Rodice,

h schválým.

1 Myslíka.

2 13. července.

3 Kapounová.

4 O ovdovění jeho viz shora list XLI., p. 26).

5 Benignou Barborou z Oppersdorfu.

6 Sr. l. XXXIX., p. 8).

7 Francelinou Majdalenou z Grambu, s níž vyženil Potštýn a Vamberk.

8 Viz list LXII., p. 7).

9 Viz list XIV., p. 12).

10 Myslikové.

11 Viz list XXVIII., XXXIII., LXI., LXII. a j.

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. září 1647.