Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

LXXI.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 14. prosince 1647.

Urozený pane, pane a můj přenejmilejší synu! Všemohoucí Pán Bůh rač Tě mocně na duši i na těle chrániti, toho Ti upřímně, srdečně vinšuji. Mý nejmilejší dítě, jsem, chvála Pánu Bohu, se všemi svejmi zdráva. Dej Pán Bůh, aby[s] taky zdráv byl! Mý dítě, dnes jsem dala panu Verdemonovi jedno sto a patnácte dukátů, mezi nimiž jest 24 tolarů, na vexla i sb láží,1 co Ti zase v Paříži má dvě stě skud odvésti. Pán Bůh dej, aby[s] ty peníze šťastněc dostal! Přeced, mý dítě, pomalu utrácej, [jsou] špatný důchody. Dnes tejden jest Jihlava akordem vzata.2 Slečna Berkovna oe masopustě veselí s panem z Valdštejnaf míti bude.3 Dá Pán Bůh, brzy Ti budu psáti zase, dnes nemám kdy, kupuji od pana Sádly4 ten dvůr v Božetíně.5 Pana hofmistra6 pěkně pozdravuj a včera jsem jeho panu bratru těch 125 fl. odvedla, o čemž mu, soudím, píše. Pánu Bohu Tě poroučím. Psáno hrubě spěšně 14. Decembris 1647.

Tvá upřímná máteř do smrtig

Z. Č. z H.

J. M. paní teta paní ....h Tobě všeckno nejlepší dobrý vinšuje a se i panna Liduška Černínka7 poroučí.

Poznámky

a vekxl,

b z,

c šasně,

d předce,

e vo,

f Valštejna,

g místo posledního slova tři křížky,

h slovo znečitelněné kaňkou.

1 Sr. list XXVI., p. 2).

2 Jihlava, o jejímž obléhání byla řeč mnohokrát v před. listech (sr. hl. l. LXV. a násl.), byla konečně, když švédský velitel její S. Osterling 1. prosince padl, 7. prosince Švédy za volný odchod vzdána.

3 Sr. předchozí list, pozn. 17).

4 Byl to Jindřich Zdeněk Sádlo z Vražného, syn pana Jarohněva Sádla z Vražného, který někdy počátkem let třicátých koupil dvůr v Božetíně, a Alžběty Sádlové z Běšin.

5 Na jih od Mitrovic, černínského zboží u Sedlce. Smlouva o tomto statku mezi paní Zuzanou a panem Sádlem uzavřena 14. prosince 1647.

6 Dan. Krásného.

7 Sr. list XXIII., p. 14).

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 28. prosince 1647.