Česká čítanka - Kalista- Korespondence Z. Černínové -

VIII.

Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi poč. listopadu 1644

Humprechte můj nejmilejší! Pán Bůh rač Ti i Heřmanovi všeckno nejlepší dobrý dáti! Milý Pán Bůh ráčil nás mezi 23. a 1. hodinou na noc potěšiti a přemilou slečničku1 dáti, z čehož jeho jméno svatéa buď pochváleno! Můj nejmilejší pan syn2 Vás na 100krát pozdravuje a prosí, abyste sem, dá Pán Bůh, oba dva s Heřmanem přijeli: což Ti poroučím, přijeďte sem, dá Pán Bůh, ráno a vemte sebou asi na dvou koních [....], a pan preceptor3 taky nech přijede, pan hofmistr4 s těžkembje doma. Dorně5 řekni, aby sem poslala vajec dvě kopě, aby nebyly staré, 4 bochníčky chleba a tři páry žemliček, jak jsem dnes koupila.

Pán Bůh Vás i nás chraň ode všeho všudy zlého! Psáno spěšně v sobotu 3 hodiny na noc.

Zuzana Č. P. S. Co nejraněji aby s těmi vejci a žemličkami zde byl! Mé dítě, poruč Matějkovi, aby pro svého syna přišel!

Poznámky

a míno svatý,

b těškem.

1 Byla to Zuzana Myslíková, dcerka paní Alžběty Myslíkové a pana Zikmunda Myslíka z Hyržova, "Zuzrlička" pozdějších dopisů paní Zuzany. Narodila se 1. listopadu 1644. (Dospěvši, provdala se pak za švakra H. J. Černína markýze Girolama Hippoliti da Gazoldo.)

2 Pan Zikmund Myslík z Hyršova, o němž byla řeč shora v úvodu naší edice na str. 14.

3 Jakub Pezold.

4 Viz list I. pozn.1).

5 Dorota Jínová Pacovská byla hospodyní v domě černínském; její dopisy pani Zuzaně Černínové vydal Fr. Tischer v "Českém lidu" rot. XV. a násl. ("Dorota Jínová Pacovská. Dopisy jihočeské ženy z lidu Zuzaně Černínové z Chudenic.")

zpět na obsah - Další: Zuzana Černínová svému synu Humprechtu Janovi 14. října 1645.