Česká čítanka - Karel IV.- Vita Caroli -

Kapitola XX.

Karel zvolen králem římským.

Potom král Jan jel do Avignonu ke dvoru papeže Klimenta a vyjednal s ním, aby vůči všem volitelům k volbě povolaným prohlásil, že Ludvík z Bavor není pravým císařem, protože stojí proti svaté církvi římské, matce křesťanstva, a že jednoho bratra z řádu minoritů ke své korunovaci učinil papežem. A tak brzy potom volitelé přistoupili k volbě a zvolili šťastným řízením osudu Karla, markraběte moravského, za krále římského.

zpět na obsah