Česká čítanka - Karel IV.- Vita Caroli -
(Vztahuje se k historické části životopisu Karla IV.)
A

Adda, levý přítok Padu 24.
Adiže, řeka tyrolská a italská 39, 43.
Agordo, město v Benátsku, bl. hranic tyrolských 44.
Akvileja, m. v Přímoří 41, 67; patriarcha a. (Bertrand) 42, 67-68.
Albert, syn Jindřicha Korutanského 65, 66.
Alberto, viz della Scala.
Albrecht (Habsburský), vévoda rakouský 1326 až 1358 33, 38-39.
Alpy 22, 65.
Ancona, přístavní město ve vých. stř. Italii; markrabství a. 24.
Anglie, 13; král a. (Eduard II. 1307-1327), choť (Isabella) 13; viz i Eduard III.; Angličané 63.
Anna, dcera Václava II. 1290-1313 12, 16, 31.
Anna, sestra Karla IV., 1323-1338 31, 33-34, 40, 47.
z Arka pán 67.
d' Armagnac hrabě 24, 26.
Arras, m. v sev. Francii 64.
Aufenstein, hrad v Tyrolsku; Konrád z A., zemský hejtman korutanský 34.
sv. Augustina klášter 17.
Avignon, m. v již. Francii 63, 79.
da Avoscano Quadagnini Jakub 43.
Azzo, viz Visconti.
B
Barga, hrad a m. v Toskánsku, sev. od Lukky 21.
Bartoloměj (Frankopán) 41.
Bassano, m. v Benátsku 42.
Bavory, Bavoři 31, 39, 46, 62, 66; vévoda b., viz Jindřich Dolnobavorský.
Beatrix Bourbonská, choť Jana Luc., zemř. 1383 34.
Beauvais, m. sev. od Paříže 22.
Beccaria, vznešený rod v Pavii 18.
Bedřich III. Sličný (Habsburský), vévoda rakouský 15.
Belarer Jiljí 22.
Belluno, m. v sev. Benátsku blíže hranic tyrolských 18, 42, 44-46, 66-67.
Belvicino, hrad v Benátsku 67.
Benátky, Benátčané 40-45, 66, biskup b. 15.
Benedikt XII., papež 1334-1342 63, 64.
Berg, m. v Elsasku; z B. Jan 17.
Berg, hl. m, hrabství (v nyn. pruském Porýnsku); hrabě z B. (Adolf IV.) 40, 63.
Bergamo, m. v sev. Lombardsku 16, 18, 23.
Berlín 78.
Bertrand, kardinál a legát v Lombardsku 22, 24, 26-27.
Blanka (Marketa), první choť Karla IV., zemř. 1348 12.
Bolek (Boleslav), kníže minsterský 36.
Bolek, kníže svídnický, synovec Kazimíra Polského 36, 71-73.
Boleslav, kníže břežský, lehnický (a vratislavský) 36.
Boleslav Stará 47.
Bologna, m. v it. provincii Emilii 22, 24, 40.
da Bongajo Endrighetto 43-44, 46.
Bourbonsko, vév, ve stř. Francii; vévoda b. (Ludvík) 34.
Bordeaux, m. v jz. Francii 13.
Brabantsko, nyní sev. část Belgie a j. č. Nizozemí; vévoda b. 11; (Jan III.) 63.
Branibor, m. záp. od Berlína, markrabství b. 71; markrabě b., viz Ludvík Braniborský.
Brescia, m. v Lombardsku 16, 18, 39.
Brieg, m. ve Švýcarsku u průsmyku Simplonského 16.
Brixen, m. v Tyrolsku; biskupství b. 38, 39, 66.
Brno 33, 39.
Brunšvicko, vévodství v Německu; Adléta B., choť Jindřicha Kor. 16, 31.
Budín 41.
Budišín, m. v Horní Lužici 62, 78.
Buchenstein, hrad v jv. Tyrolsku 43.
z Burgstallu Volkmar, purkrabí tyrolský 46.
Burgundsko, vévodství v záp. Francii 16.
Bušek, viz z Vilhartic 31, 62-64..
C
Cadore, údolí c. řeky Piave v sev. Benátsku 42, 66.
Caldonazzo v j. Tyrolsku, Sicco z C. 42.
Cambrai, m. sv. od Paříže 63.
Camino, m. sev. od Benátek 42, 66.
da Carrara, šlechtický rod v Padově, 45 64; kr.
Castrozza, údolí na hranicích Benátska tyrolských 44.
Ceneda, m. sev. od Benátek, hrabě z C., pán z Camina 42, 66.
de Collalto, hrabě 43.
Colleoni, měšť. rod z Bergamu 23.
Conegliano, m. sv. od Benatek 42.
Cormons (Kormin), m. záp. od Gorice 67.
Cremona, m. v Lombardsku 16, 18-19, 22, 24-27.
Č
Čechy, království č. 11, 12, 30-34, 36, 37, 45-47, 60, 62, 65, 67, 69, 70, 72, 75, 78.
Čechové 34; páni č. 61.
D
Dalmacie 41.
Dauphin, viz Guigo VIII.; Dauphiné, hrabství v záp. Francii.
Dráva 46.
Dunaj 36, 39.
E
Eduard III., král anglický 1327-1377 13, 62, 63; choť (Filippa Henegavská) 13.
Eliška, matka Karla IV., 1292-1330 11-12, 16, 31.
Elsasko 15.
Eu, hrad a m. v Normandii, d'Eu hrabě 22.
F
Falcko (Bavorské i Rýnské) 15, 62.
Fécamp, m. v Normandii 14, 64.
San Felice, hrad sv. od Modeny 19, 20.
Feltre, m. v Benátsku u hranic tyrolských. 18, 42-46.
Ferrara, m. it. v Emilii 24-26, 40, 42; vladař (signor) f. (Rinaldo d' Este) 18, 19, 24.
Fleimské údolí, v již. Tyrolsku 44.
Florencie, m. v Toskánsku; 18, 20, 26, 40, 42.
Filip VI., král francouzský 1328-1350, 13, 14, l 8,.
Flandry (již. Belgie); hrabě f. 63.
da Fogliano, šlechtický rad v Reggiu 19, 27; Ghiberto da F. 21, 22.
Francie, království f. 12, 13, 15, 17, 22, 31, 62, 64; král f. viz Karel IV. Sličný a Filip VI.
Frankfurt, m. německé nad Mohanem 60.
Franky, vévodství v již. Německu 46.
Furlansko, nyní vých. Benátsko a Goricko 67.
G
Gardské jezero 67.
Garfagnana, kraj sev od m. Lukky 21.
Geldry kraj nyn. Nizozemska; hrabě g. (Reinald II.) 32.
Gerlosské údolí v Tyrolsku, přechod ze Salzburska do údolí innského 65.
Gorice, hrabě g. (Albrecht) 38, 67.
Grado (Gradež), pobřežní město v Goricku, sz. od Terstu 41.
Granada, býv. emirát maurský (arabský) v j. Španělsku; král g. (Jusef Abul Hegiag) 63.
Guigo VIII. Dauphin de Vienne, 1309-1333 27-29, 64.
Guta (Bona), sestra Karla IV., 1315-1340 18, 31.
Guyenne (Aquitanie), jz. část Francie 13.
H
Henegavsko, hrabství v nyn. již. Belgii 62; hraběnka h. (Johanna) 13.
Hnězdno, m. v Poznaňsku; kraj h. (Poznaňsko) 37.
Hollandsko, viz Vilém IV..
z Honcheringen Jan 17.
Hora Kutná 75.
Hradec Králové 33.
Hrádek, nyní zv. Křivoklát 33, 35.
Ch
z Chiaromonte hrabata 44.
Choceň, m. ve vých. Čechách 60.
Chorvatsko 41.
J
Inn, údolí řeky I. 39, 46, 65.
Innsbruck, údolí i. 65.
Italie 18, 64.
J
Jan Lucemburský, nar. 1296 od 1313 hrabě lucemburský, od r. 1310 král český, zemř. 1346 11 nn..
Jan, syn Jindřicha Dolnobavorského, 1329-1340 31, 62.
Jan II. Dobrý král francouzský 1350-1364 18, 31.
Jan XXII., papež 1316-1334 15, 17.
Jan Jindřich, syn Jana Luc. 1322-1375 12, 16, 31, 33-34, 38 46, 65-66, 77-78.
Jindřich II., vévoda dolnobavorský 1310-1339 18, 31, 38-40, 62, 64.
Jindřich, vévoda korutanský a hrabě tyrolský, král český 1307-1310 zemř. 1335 36.
Jindřich VII. Lucemburský, císař německý 1308-1313 11, 14, 15.
Jindřich VI., vévoda vratislavský 1311-1335 36.
Jülišsko, markrabství (nyní část pruského Porýnska) 32, 63.
K
z Kailu (m. u Trevíru) Šimon 17.
Kališ, m. v nyn. Ruském Polsku nedal. hranic německých 71, 72; kraj k. 37.
Karel z Valois, otec krále Filipa VI., 1270-1325 12, 13.
Karel IV. Sličný, král francouzský 1322-1328 12-14; manželka: Marie, sestra Jana Luc., zemř. 1324 12.
Karel IV. 12 nn..
Karel Robert z rodu Anjou, král uherský 1307-1342 12, 28, 36-38, 41, 46, 60-61, 65, 70, 73; choť (Beatrix, sestra Jana Luc., zemř. 1319) 12; sestra (Beatrix) 28.
Kazimír III. Veliký, král polský 1333-1370 37, 65, 71-76.
Kerk, ostrov istrijský 41.
Kladsko 36.
Kliment VI., papež 1342-1352 79; viz i Petr (Roger).
Kolmar, m. v Elsasku 15.
Korutany, vévodství k. 31, 33-34, 38, 40; vévoda k., viz Jindřich K..
Krakov 75, 76; vévodství k. 37: král k. viz Kazimír.
Křivoklát, viz Hrádek.
Kufstein, hrad a m. v sev. Tyrolsku 40.
L
St. Lamprechtsberg, hrad v Tyrolsku v záp. části údolí Pusterského 38.
Landau, m. v již. Bavořích 39.
Landshut, m. v nyn. Pruském Slezsku, z. od Broumova 72.
Laon, m. v sv. Francii 63.
Lausanne, m. nad jezerem ženevským 16.
Lienz, m. tyrolské na vých. konci údolí Pusterského 38.
Lichnice (Lichtemburk), hrad u čáslavě 33.
Limoges, m. ve stř. Francii, sídlo biskupství 64.
z Lipé (Lipého) Jan 41, 46; Čeněk 75.
Litice, hrad, j. od Plzně 33.
Litva, kraj při moři Baltickém, Litvané (tehdy pohanský národ) 40, 70.
Lombardsko, Lombardové 16, 22, 24, 30, 39, 41, 46.
z Loozu Dětřich 40.
Lotrinsko, vévodství 16.
Lucca, m. it. v Toskánsku 16, 18-20, 27, 39.
Lucemburk, město 14, 32, 73; hrabství l. 14-16, 34, 60, 62, 71.
Ludvík Bavor, císař německý 1313-1346 15-17, 33-34, 38-40, 60-64, 66, 73, 76-79.
Ludvík, markrabě braniborský, syn předešlého 40, 63, 66, 77-78.
Ludvík, hrabě savojský 17-18.
Ludvík, král uherský a polský 1342-1382 37, 46, 65.
Luchino, viz Visconti.
Lukov, hrad u Holešova na Moravě 33.
Lutich, m. v Belgii, sídlo biskupství 29, 32.
Lužice, markrabství 71, 78.
M
Manfredi, šlechtický rod v Reggiu 19.
Mantova, m. v Benátsku 20, 25-26, 31, 40, 42; vladař (signor) m. (Aloysius Gonzaga) 18-19.
Marketa, choť Karla IV. viz Blanka.
Marketa Brabantská, choť Jindřicha VII. 11.
Marketa, zv. Maultasch, dcera Jindřicha Kor., nar. 1318. 16, 31, 65-66, 77.
Marketa, sestra Karla IV., 1313-1341 18, 31, 38, 62, 64, 66.
Marketa, dcera Karla IV., 1335-1349 32, 46.
Mastino viz della Scala.
Matěj, biskup brixenský 39.
Mel, hrad mezi Feltrem a Bellunem 66.
Mety, m. v Lotrinsku 16.
Mikuláš z Brna, biskup tridentský 39.
Mikuláš z Lucemburska 73.
Mikuláš, kníže opavský a ratiborský 25, 61, 73-75.
Mikuláš V. (Rainalducci), vzdoropapež Jana XXII. 15, 79.
Milán, hl. m. Lombardska 16, 23, 25, 26, 40, 42, vladař (signor) m., viz Azzo Visconti.
Milič, hrad na východních hranicích vévodství vratislavského 62.
Miltenberg, m. nad Mohanem v Bavorsku 61.
Minsterberg, hl. m. knížectví ve Slezsku 36.
Míšensko, vých. část nynějšího král. saského; markrabě m. (Bedřich) 63, 73.
Modena, m. it. v Emili 16, 18--21, 27.
Mohuč, m. něm. nad Rynem, sídlo arcibiskupa 15, 61.
Montauban, m. v již. Francii 63.
Monte Carlo, hrad a m. u Lukky v Italii 20.
Montferrat, hl. m. markrabství v sev. Italii 22.
Montpellier, m. v již. Francii 63.
Morava, markrabství m. 32, 34, 41, 61; markrabě moravský, od r. 1334 titul Karla IV..
Mýto Vysoké 60.
N
Nečtiny, hrad a m. sz. od Plzně 33.
Německo 15, 39, 63.
z Neuenburgu Jindřich 73.
Neumarkt, m. v Tyrolsku mezi Bozenem (Bolzanem) a Tridentem 43.
Novara, m. italské v Piemontsku 16.
O
Olomouc, hrad o. 33.
Ondřej, syn Karla I. Uherského 37.
Opava, hl. m. knížectví 61, 73-75.
Opolsko, knížectví v horním (nyní Pruském) Slezsku; kníže o. (Boleslav III.) 36-37.
Ostie, m. italské, jz. od Říma; titul kardinála 22, 24.
Ota (Habsburský), vévoda rakouský 1301-1339 33, 38-41, 47, 61, 67, 73.
P
Pad, řeka v Italii 25-26.
Padova, m. záp od Benátek 18, 39, 41-42, 45, 46.
Parma, m. italské v Emilii, sídlo biskupství 16-22, 24-25, 27-29, 39, 65.
Pasov; m. ve vých. Bavorsku 39.
Pavia, hrad a m., j. od Milána 16-18, 23, 25-26.
Penede, hrad nad jezerem Gardským 67.
Petr Roger de Rosiers, později papež Kliment VI., nar. 1291 14, 64.
Piacenza, šlecht. rod v Modeně 19, 27; Manfredo de' Pii 21.
Písek 33.
Pistoja, m. v Toskánsku 19, 21; viz i Šimon.
Pizzighettone, hrad v Lombardsku nad řekou Addou 25-26.
Polsko 37.
Ponzoni, šlechtický rod v Cremoně 19.
Porýní 72.
Potštýn, hrad ve vých. čechách; (Mikuláš) z P. 60-61.
Praha 12, 16, 35, 74, 78; hrad p. 32, 60; chrám p. 65; kapitola u Všech sv. 60.
Přemysl, bratr Karla IV., 1318-1320 12.
Přemysl Otokar II., král český 1233-1278 32.
Přemysl(av) Velkopolský, král polský 1293-1396 37.
Prešpurk, m. uherské 61.
Primiero, hrad a m. v Tyrolsku, jv. od Bolzana 43-44.
Prusy, kraj při moři Baltickém 40, 70-71.
Pulkau, vesnice v Dol. Rakousích, jz. od Znojma 46.
Pusterské údolí řek Rienzy a Drávy v Tyrolsku 38.
Q
St. Quentin, m. v sev. Francii 63.
R
Ratibor, hl. m. knížectví v hor. Slezsku 61.
Rakousy 39, 41, 61; vévodové rakouští viz Albrecht a Ota.
Ravenna, m. italské, j. od Benátek 24.
Reggio, m. it. v Emilii 16, 18-19, 21-22, 27.
Ribemont, m. v sev. Francii 63.
Robert, král neapolský 18.
Roger, viz Petr.
Romagna (Romandiola), kraj na pravém břehu Padu 24.
Rossi, šlechtický rod v Parmě 19, 27; Marsiglio R. 21-22.
Rouen, m. francouzské při ústí Seiny; sídlo arcibiskupa 64.
z Rožmberka Petr 62.
Rudolf, vévoda bavorský a kurfirst falcký 62.
Rýn 78.
Ř
Řím 15; císař ř. 11; král ř. 14-15, 79; církev ř. 64, 79; chrám sv. Nerea a Achillea 64.
S
Salzbursko, arcibiskupství 65, 66.
de Sancerre, hrabě 22.
Sandoměřsko, vévodství (v poříčí horní Visly) 37.
Sasko, vévoda s. (Rudolf I.) 15.
Savojsko, hrabě s. 17, 29-30.
della Scala, šlechtický rod ve Veroně; Mastino d. S. 18-19, 39-45, 67; Alberto 45.
Seni, rod v Cremoně 19.
Senj, pobřežní m. v Chorvátsku 41.
Sens, m. j. od Paříže 64.
Sicco de Caldonazzo 42.
Slezsko 36, 37.
Sonnenburg, hrad v Tyrolsku 66.
Stendal, m. záp. od Berlína 78.
Stínava, m. sz. od Vratislavě 72.
Svídnice, hl. m. knížectví (jz. od Vratislavě) 72.
Š
Šimon Filippi da Reali 19, 21.
Španělsko; král š. (kastilský, Alfons XI.) 63.
Štěpán, syn Karla I. Uherského 37.
Švábové 39.
T
Tachov, m. záp. od Plzně 33.
Taufers, hrad v Tyrolsku u Brixenu 66.
Taury, pásmo alpské při jižní hranici salzburské 65.
Telč, m. v jz. Moravě 33.
Terenzo, ves j. od Parmy 28, 65.
Tirol, hrad nedaleko Meranu 66.
Toskánsko, kraj. v záp. stř. Italii 16, 20.
Toušeň, jv. od St. Boleslavě 47.
Trevír, m. v Porýní 77; arcibiskup t. (Baldewin, strýc Jana Luc.) 15, 77.
Treviso, m. v Benátsku 18, 39, 43.
Trident, m. v Tyrolsku 16, 39, 66-67; biskup t. 39, 65, 67.
Trutnov 33.
Tyroly, hrabství t. 31, 33-34, 38-40, 42, 45-46, 65-67, 77.
Týřov, hrad blíže Křivoklátu 33.
U
Uhry 36, 41, 60-61; Uhři 75.
V
Václav, pův. jméno Karla IV. 12.
Václav II., král český od r. 1278, polský od r.1300, zemř. 1305 11, 37; druhá choť (Eliška n. Rejčka) 37.
Václav, nevl. bratr Karla IV., nar. 1337, vévoda lucemburský 1354-1383 34.
Valdemar, markrabě braniborský 1308-1319, poslední z rodu Askanovců 15.
Valdinievule, údolí u m. Lukky 20.
Verona, m. v Benátsku 21, 26, 31, 39, 41-42, 46; vladař v., viz Mastino della Scala.
Veveří, hrad a m. na Moravě, sz. od Brna 33.
Vicenza, m. v Benátsku 18, 19, 67.
Vienne, hl. m. hrabství Dauphiné, viz Guigo.
Vilém IV., hrabě hollandský a henegavský 1337-1345 40, 70.
z Vilhartic Bušek st. 35, ml. 66.
z Villeneuve Tomáš 29-30.
Visconti, šlechtický rod v Miláně; Azzo dei V. zemř. 1339 16-19; Luchino (Lucchino), strýc jeho 64.
Vladislav Lokietek, král polský 1306-1333 37.
Volkmar, viz z Burgstallu.
Vratislav, hl. m. vévodství 36-37, 62, 70-72; sídlo biskupství (b. Nanker) 62, 64; hejtman v. 72.
Vřesník, vesnice blíže Něm. Brodu 60.
Vyšehrad, hrad nad Dunajem, sev. od Pešti 36.
Z
Zajíc Zbyněk z Hasenburka 46.
Zbiroh, m. jz. od Berouna 33.
Zhořelec, m. v Horní Lužici 78.
Znojmo 33, 40.
Ž
Žary (Zyory, Sohrau), m. v nyn. Pruském Slezsku, sev. od Těšína 73, 75.