Česká čítanka - Komenský- Listové do nebe -

Jan Amos Komenský

Listové do nebe

Předmluva vydavatele

První list lidí chudých k Kristu Pánu.

Odpověd Pána Ježíše Krista na supplikací lidí chudých.

Druhý Kristů list k bohatým.

Odpověd bohatých na psaní Kristovo.

Odpověd veřejná Krista Ježíše

v níž obojím, bohatým i chudým, o budoucím pře jejich rozeznání oznamuje, a jak by mezi tím k sobě se chovati měli, ukazuje.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (59 kB) ]