Česká čítanka - Komenský- Přemyšlování -

Pořádek kapitol

 1. V čem dokonalost křesťanská záleží.
 2. Jak se člověk k hledání a dosažení dokonalosti připravovati má.
 3. O milování Pána Boha, odkud se ono v srdci zaněcuje.
 4. Jak vroucí láska k Bohu býti má a čím se pronášeti má.
 5. Jak se milování Boha i na bližní rozplývati musí.
 6. O povolném se ve všem Bohu poddávání.
 7. O pokorném nemocí od Boha přijímání.
 8. O dobrovolném chudoby podstupování.
 9. O trpělivém siroby a potracení milých přátel snášení.
 10. O udatném a veselém protivenství podnikání.
 11. O ustavičném o Pánu Bohu přemyšlování.
 12. O ustavičných modlitbách, a jaká jsou znamení s Bohem se obírajících srdcí.

K tomu přidána Modlitba v kříži postaveného člověka pobožného, vybraná z žalmů Davidových.

zpět na obsah - Další: V čem dokonalost křesťanská záleží.