Česká čítanka - Komenský- O sirobě -

Jan Amos Komenský

O sirobě

to jest
o potracování milých přátel, ochránců a dobrodinců.

Co a jak žalostná jest ta příhoda? Odkud a proč přichází? Co v ní činiti a čím se těšiti? I jak se k smutným a osiřalým chovati náleží?

Spisek pro potřebu přítomných žalostných časů z Božího slova sebraný léta Páně 1624 a léta MDCXXXIV v čas rány Boží morové v Lešně Polském vytištěný.

Předmluva vydavatele

Předmluva

Kapitola I. - Co a jak těžká věc jest siroba?

Kapitola II. - Odkud siroba pochází?

Kapitola III. - Proč Pán Bůh sirobu dopouští?

Kapitola IV. - Jak se lidé osiřalí chovati a čím potěšovati mají?

Kapitola V. - Jak se k osiřalým míti a chovati?

Kapitola VI. - O rozdíle siroby.

Kapitola VII. - O vdovství, vdovcích a vdovách.

Kapitola VIII. - O vdovách obzvláštně.

Kapitola IX. - O rodičích osiřalých.

Kapitola X. - O dítkách osiřalých.

Kapitola XI. - O osiřalých poddaných.

Kapitola XII. - O osiřalých vrchnostech.

Kapitola XIII. - O osiřalých posluchačích.

Kapitola XIV. - O osiřalých církve služebnících.

Kapitola XV. - O odpolu osiřalých.

Kapitola XVI. - O opuštěných od Boha na čas lidech.

Kapitola XVII. - O zavržených od Boha.

Kapitola XVIII. - O věčně zahnaných od Boha lidech.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (146 kB) ]