Česká čítanka - Komenský- Truchlivý -

Jan Amos Komenský

Truchlivý

Předmluva vydavatele

Truchlivého díl první

to jest smutné a tesklivé člověka křesťana nad žalostnými vlasti a církve bídami naříkání, v kterémž se jemu nejprvé Rozum, potom Víra ozývají, potěšovati jeho, ale nadarmo usilujíce. Zatím tedy Kristus vystoupě zůřivě jej z netrpělivosti obvinňuje, místné strašlivých svých ran příčiny ukazuje, bolestí jemu ulehčuje a časné i věčné vysvobození zaslibuje, i jak by se k obojímu hotoviti měl, poučuje.

Plésání Truchlivého, nad sliby Božími rozveseleného.

Modlitba Truchlivého, v rozmáhajícím se protivenství lkajícího.

Truchlivého druhý díl

to jest Rány obnovující a jitřící se v člověku teskností v čas dlouhotrvajících Božích metel a těžkostí, kdež tělo déle již bíd snášeti se zpěčuje, a tesklení ačkoli, Rozum osvícený všelijak zapuditi se snažuje, nemůž však, jako ani Víra; až Kristus opět se ozva, dokonalou teprv k pozbytí hrůz a nabytí dobré mysli cestu ukazuje. Sepsaný s začátkem Nového léta MDCXXIV.

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (215 kB) ]