Česká čítanka - Polák- Cesta do Italie -

Malalbergo

Vůkol nyní roviny daleké se šíří, které jsouce příkopy sem a tam protaženy, většímu zbahnění se protiví a obchodu ulehčení působí. I tučné, obilné půdy se zde pyšnějí a keř vinný po kmenech topolů vysokých až do vrcholin se točí. Když povážíme, že před dvacíti lety toto položení ještě strašnou, lidoprázdnou pustinou bylo, že daleko se rozlívající močály povětří nezdravím plnily, a nyní ze všech stran na příkopy, hráze a jiné všelijaké náklady k zlepšení položení patříme: tedy, nechcem-li nespravedliví býti, vyznati musíme, že gubernium kněžské velikou snažnost o zlepšení svých poddaných, aspoň v těchto rovinách, mělo. I k nemalé jeho cti jest nové nařízení roku 1816, kdež veliký díl bononienských močálů, jenž rejži rodily, se vyzdvihl, ač mnoho vlastníků (jejichž osobní zisk, při zkáze většího dílu obyvatelů zdejších, k srdci jim docházel) veřejně proti tomu reptalo. Kdo obyvatele těchto rejžin aneb ony nádeníky, jenž v nich pracují, spatřil a s oněmi, kteří v tučných, žitných obývají polích, srovná, jaký tu rozdíl v pleti (čili v barvě tváři), v vzrůstu a síle těla nalezne!

Malalbergo jest vesnice skrovná, ale tím lépe zde hosté obědvají a dobrým vínem na cestu k Bononii se jim poslouží.

zpět na obsah - Další: Bononie (Bologna)