Česká čítanka - Polák- Cesta do Italie -

Fondi, Mola

U Fondi, starého římského Fundi, jenž na poledním konci Latium leželo a kdež nejmilejší obydlí Ciceronovo bylo, jaký to patrný rozdíl obyvatelů s přirozeností zdejší!!

Městko Itri strašného jest pohledu; roztrhaní špinavci, zbledlé děti, nečisté ženy, polouzbořená stavení, a sto mladých, silných chlapů odvážného zření s pistolemi za koženými pásy, v botách neb za podvazkem zastrkanými, v chumáčích po ulici a na náměstí stojí, takže cizinec tudy putující neví, do které třídy toto městečko počítati má.

V těchto okolích od loupežníků páchané ukrutnosti jsou přehrozné a k neuvěření; a čemu se více diviti musíme, jest, že panovnictví tento povrhel člověčenství vyhladiti nemůže. Odtud položení kraje požehnáním obohacené bez přítrže obdivujícímu se oku představuje, mezi kterými zbořeniny starého letohradu, někdejšího (jak se mní) obydlí Ciceronova, stárnou. Jedna dlouhověká věž se zde za hrobku jeho vydává. - Odtud příchozího, dříve než do lidnatého městečka Mola di Gaeta vejde, zdaleka výhled na pevnost Gaetu mocně zastavuje.

zpět na obsah - Další: Gaeta (Caieta)