Česká čítanka - Polák- Cesta do Italie -

Capua

Byla ze zbořenin starého města téhož jména vystavěna. Ty znamenité zřiceniny dvě míle odtud vzdáleny jsou a tvořily někdy tak znamenité město, že se s Římem a Kartágou měřilo. Zvlášť tím se vyznamenává, že kartagenský vůdce Hannibal po vítězné své porážce nad Římany tady se zdržoval a že zde (jak se bez důkazu praví) jeho rozkoším oddané vojsko nazmar přišlo. Hannibal připověděl Kapuánským, že jejich město k hlavnímu v Itálii pozdvihne. Obyvatelé z toho ohledu se s ním spojili; po pěti letech však Římané město dobyli. Později Vandalové, konečně ale Longobardové docela Kapui poplenili.

Nynější město, které z jedné strany řeka Carigliano proteká, jest pravidelně upevněno a silně obsazeno. V katedrálním chrámu jest mnoho starých náhrobků, sloupů, nápisů; a v staré Kápui zvlášť zbytky bývalého amfiteátru nalezneme. Odtud do Aversy nepřetržený vínoles vede a městečko domem blaznivých, který z ohledu výborného zřízení minouti nesmíme, se vyznamenává.

zpět na obsah - Další: Neapole