Česká čítanka - Polák- Cesta do Italie -

Calamaio neb Kalamar

Všickni tvorové mořští, kteří bez rozdílu lahůdkou zdejších obyvatelů ostávají a kteří se nejvíce syroví jedí, nepodobou svou náš pohled urážejí. Mezi všemi však kalamar nejošklivější nazván býti může. Jest beze vší šlupiny, nahý, rozmoklý masokus, s velikýma očima, a hlava jeho, jenž se vytáhnouti a zastrčiti může, nechuť v nás působí. Špinavý, černý mok, jenž rozřiznutím z něho vychází, jméno kalamar mu dává. Canalichi, jenž z ohledu ošklivého výtvoru kalamary následují, jsou nahé tlusté žížaly s našpičatělou hlavou, v které se dvě malé oči černají a které se do dvou nožové střence podobných škořápek skrčují. Když je Neápolitáné jísti chtějí, tak se škořípka prostředem stiskne, kde kanalík hlavu vystrčí, ta se do zubů chytí, červ se tak ze škořípky vytáhne a sní.

zpět na obsah - Další: Národní oděv