Česká čítanka - Polo- Milion -

O království mosulském, kapitola XV.

Mosul jest království na východní straně v sousedství Větší Armenie; v něm bydlí Arabové, kteří se klanějí Mahomedu, jsou však tam mnozi křesťané nestoriáni a jakobíni, jimž v čele stojí veliký patriarcha nazvaný jaholith. Tam se vyráběji překrásné látky ze zlata a z hedvábí. V horách tohoto království bydlí lidé, kteří slují Kurdové a z nichž někteří jsou nestoriáni, jiní jakobíni, jiní pak stoupenci Mahomedovi. Ti jsou největší lupiči.

zpět na obsah - Další: O městě Baldachum, kapitola XVI.